Lajtha László

Kritikák Lajtha-művek előadásáról

 

Lajtha László Mise (Op. 54) című művének előadásáról

 

Muzsika, 1998. november

 

A műről sohasem mondhatunk le

Válogatás Kroó György kritikáiból

 

1992. május 31.

Lajtha László 1952-ben komponálta vegyeskarra és orgonára azt a Miséjét, amely a Rádióénekkar május 23-i koncertjének műsorán szerepelt a Mátyás templomban. Előtte a nagy múltú együttes Reger Nyolc egyházi énekét szólaltatta meg. Sem ezek az első világháború kitörésének évéből származó négy-nyolc szólamú korálfeldolgozások, sem Lajtha Miséje nem teszi különösebben próbára a kórus technikai tudását és intonációs felkészültségét. Feltételezzük azonban a szövegmondás tisztaságát – ennek hiánya a Reger-mű előadásának ballasztja volt –, s még inkább feltételezzük az előadás átéltségét, a megszólalás és megszólaltatás örömét, a „jólesik énekelni” közérzetet. Éppen ezt a hangot és hangulatot, az odaadás, a felszabadultság légkörét biztosította az énekesek számára Sapszon Ferenc, aki utóda, a beteg Erdei Péter helyett beugorva vállalta a feladatot, és e szép miseprodukció keretében találkozott ismét a pódiumon régi kórusával. A Mise orgonaszólamát színesen és képzeletgazdagos játszotta Elekes Zsuzsa, aki a két énekes szám között Reger f-mollban írott Bevezetés és passacaglia című darabját is előadta.

 

Kroó György

Kapcsolat: lajtha@hagyomanyokhaza.hu Keresett szöveg: