Lajtha László

A Lajtha-hagyaték a Hagyományok Házában
és a BTK Zenetudományi Intézetben

 

2001 májusában dr. Lajtha Ildikó, a hagyaték gondnoka, a könnyebb kutathatóság érdekében, átadta a hagyaték jelentős részét a Hagyományok Házának gondozásra, kezelésre. Közel tizenkét esztendőn át a Hagyományok Háza Lajtha László Folklórdokumentációs Központ Martin Médiatára őrizte a hagyatékot és tette lehetővé a kutatását. A magyar és külföldi kutatók, a műveket játszó muzsikusok és az érdeklődők rendkívül értékes segítséget kaptak a Médiatár készséges munkatársaitól.

 

2013. január 25-én – a jogörökössel, dr. Lajtha Ildikóval kötött szerződés értelmében – Lajtha László zeneszerzői hagyatékát a Hagyományok Házától átvette a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézet „Lendület” 20–21. Századi Magyar Zenei Archívum és Kutatócsoport. A Lajtha Ildikó tulajdonát képező letétet a zeneszerző unokahúga és örököse további dokumentumokkal – például kéziratokkal, fényképekkel, a Lajtha-művekről szóló sajtóhíradásokkal – egészítette ki. A Lajtha-letétet egy kölcsönadási megállapodás értelmében a Hagyományok Háza Lajtha-dokumentumai is gazdagítják. Jelenleg tehát Lajtha zeneszerzői hagyatéka a Zenetudományi Intézetben, népzenekutatói hagyatéka pedig a Hagyományok Házában található. Ugyanakkor a zeneszerzői hagyaték nagy része a Hagyományok Házában is kutatható, digitalizált formában.

 

A jelen honlapon található lista a hagyatéknak azon tárgyait és dokumentumait sorolja fel tájékoztató céllal, amelyek korábban a Hagyományok Házában voltak.

 

A Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézet „Lendület” 20–21. Századi Magyar Zenei Archívum és Kutatócsoportnál jelenleg letétben lévő Lajtha-hagyaték listája itt található. A kutatás feltételeiről kérjük, tájékozódjanak a Zenetudományi Intézet honlapján (www.zti.hu).

 

A Lajtha-hagyaték korábbi összetétele a Hagyományok Házában (tehát 2013 januárja előtt)

 

A bútorok, hangszerek – köztük Lajtha László zongorája –, személyes használati tárgyak azért kerültek a Hagyományok Házába, hogy a későbbiekben kialakítandó Lajtha-emlékszoba berendezését képezzék. Ez az emlékszoba 2013. február 16-án nyílt meg a Zenetudományi Intézetben. (Az emlékszobáról és a megnyitóról a jelen honlap Hírek rovatában találhatók fotók.) A kottatárban a saját alkotások partitúrái és szólamkivonatai (a Hagyományok Házába a kéziratok közül nyolc került) mellett más zeneszerzők kottái is ott vannak; közöttük több olyan is, amely Lajtha László lapszéli megjegyzéseit, hozzáfűzéseit tartalmazza. A hagyaték jelentős eleme a zeneszerző és népzenekutató könyvtára, melyből szinte pontos képet kaphatunk tudományos és filozófiai olvasmányairól, érdeklődéséről. Hasonlóan tekintélyes állományrész az írásoké: itt a nyomtatásban megjelent tudományos műveken kívül a kéziratban megmaradt feljegyzéseket, tudományos szövegek és fogalmazványok vázlatait, zeneművek áttekintéseit találjuk. Az egyéb dokumentumokon belül hivatalos- és magánleveleket, feljegyzéseket különíthetünk el. Nagyon kiterjedt Lajtha levelezése – a sok esetben irodalmi megfogalmazású levelek – Lajtha írásai feleségéhez, gyermekeihez, barátaihoz, pályatársaihoz és tanítványaihoz – tematikus csoportosításban várják a Lajtha életművével foglalkozni kívánó kutatókat.

Jelentős a hagyatékkal a birtokunkba került népzenei gyűjtemény. Ebben a Lajtha által gyűjtött dallamok kottái, támlapok és a gyűjtésekkel kapcsolatos feljegyzések vannak.

 


 

Elérhetőség:

 

HAGYOMÁNYOK HÁZA
FOLKLÓRDOKUMENTÁCIÓS KÖNYVTÁR ÉS ARCHÍVUM
1011 Budapest, Corvin tér 8.
Dr. Árendás Péter (tárvezető)
Hortobágyi Ivett (táradminisztrátor)
Tel.: (+36 1) 225 6058
hagyomanyokhaza.hu/fdk

 

SZOLGÁLTATÁSI OSZTÁLY
Annus Dóra (osztályvezető)
Könyv- és kézirattár: Virányi-Balázs Anikó, Pávlicz Adrienn
Hang- és mozgóképtár: Vavrinecz András, Galát Péter
Tel.: (+36 1) 225 6059; e-mail: martinmedia@hagyomanyokhaza.hu

 


Kapcsolat: lajtha@hagyomanyokhaza.hu Keresett szöveg: