Lajtha László

Népzenei dokumentumok

(részleges jegyzék)

Összeállította: Sebő Ferenc

 
 

1."Henik" dosszié. Felirata: "Kéziratok 19. III/4"

Tartalma: Népzenei lejegyzések fonográfhengerekről (MH-3834-MH-4297 közötti számok)

1. 4 db múzeumi támlapmásolat

2. 44 kottalap

3. 3 bifólió kottalap

4. 1 jegyzetlap

Összesen: 65 lap


2. "Adria" 86.2 márkájú dosszié. Felirata: "Gramofonlejegyzések múzeumi másolatai."

Tartalma: Hanglemezről készült lejegyzések


 1. "Lajtha hanglemez lej. Kéziratok. III/5" feliratú cédula

 2. 1 db táblázat kartonlapon

 3. "Lemezlejegyzések" feliratú csomó:

            a. 6 kottalap

            b. 5 bifólió kottalap

            c. 1 jegyzetlap

 4. "Lajtha gyűjtés (lásd a jegyzéket) lemásolandó!" feliratú csomó:

            a. 7 kottalap

            b. 11 bifólió kottalap

 5. "Bizonytalan. Helyszíni feljegyzések: Lajtha, Dincsér+?" feliratú csomó:

            a. 6 jegyzetlap Székről, borítékban.

            b. 5 jegyzetlap Szentmártonból, borítóban.

            c. 4 jegyzetlap ismeretlen helyről

            d. 2 lap gépelt szövegekkel

            e. 14 kottalap

Összesen: 80 lap


3. '2125 minőségű "Hajós" okmánygyűjtő szürke' márkanevü dosszié. Felirata: "Szék,  Szépkenyerüszentmárton, Ozsdola, Csomakörös, Zabola, Zetelaka, Bözöd. Lemásolni. 3950-4026."

Tartalma: Fonográfhengerek lejegyzései és népdalfeldolgozá-sokkal kapcsolatba hozható lapok.

 1. "Muz. Béni" feliratú csomó (széki lejegyzésekkel):

            a. 13 múzeumi támlapmásolat egy "Ministerium" feliratú bifólióban

            b. 11 bifólió kottalap

            c. 24 kottalap

 2. 2 kottalap

 3. Népdalfeldolgozásokkal kapcsolatba hozható lapok, borítóban:

            a. 2 kottalap

            b. 4 bifólió kottalap

            c. 5 jegyzetlap

            d. 40 kottalap

            e. 9 kottalap "Hortobágy" feliratú borítóban

Összesen: 129 lap


4. Keménytáblájú, sötétzöld irattartó. Felirata a fedélen: "M.H. Lejegyzések"

Tartalma: Múzeumi támlapok fonográffelvételek lejegyzéseivel

 1. Vegyes kottaanyag:

            a. 5 kartonra ragasztott múzeumi támlap

            b. 1 kottalap lejegyzés tisztázattal

            c. 2 múzeumi támlap

            d. 7 kottalap (benne 1 bifólió) román hangszeres anyag lejegyzéstisztázatával

            e. 1 kisméretű kottalap ("Ballade transylvaine N.8" elnevezésű dallamfeljegyzéssel)

 2. 338 múzeumi támlap, fonográffelvételek lejegyzéseivel (közte 4 kéziratos lap 1873-ból)

Összesen:        359 lap


5. Keménytáblás, pántos irattartó. Felirata: "F-lejegyzések"

Tartalma:        Néprajzi hanglemezek lejegyzései.

 1.  90 múzeumi támlap fonográflejegyzésekkel

 2. 155 kottalap (az előbbi lejegyzések tisztázataival)

 3.  16 múzeumi támlap

Összesen: 261 lap


6. Drapp borító (Eredetileg "Leduc" pecséttel ellátott szólamkotta tartó) . Áthúzott felirata: "Körispataki lemezek lejegyzése." A hátoldalon: "1es Violons, Deuxieme Suite pour Orchestre, L. Lajtha"

Tartalma: Fonográffelvételek lejegyzései

  1.  2 nagyalakú egyesített támlap (Rajta 7 adat: MH 2726e, 2727a,b,c; MH 2743a,b,c)

      [Ez eredetileg a 4.dosszié vegyes támlapjai között volt, de nagy mérete miatt, kartonra ragasztás után  ide raktam]

  2. 40 múzeumi támlap és 2 kisméretű kottalap fonográf-lejegyzésekkel

Összesen:        44 lap


7. Szétszakadt, világoszöld (füles) irattartó.

Tartalma: "Széki gyűjtés nyomdapéldánya, F-szám szerinti rendben" és jegyzetlapok.

 1. 130 lap nyomdai kézirattisztázat egy bifólió borítóban. [Ezen több felirat, s a fent idézett cím is.]

 2. 11 elemző cédula [Avasi Béláé?]

 3. 1 bifólió partitúra tisztázat

Összesen: 141 lap


8. Szürke iratgyüjtő (MNOSZ 5617). Felirata: "Csejtei Lejegyzések, Sopronmegyei kötethez, Helységnevek szerint A-B-C-ben, III/3"

Tartalma: Sopronmegyei dallamok és felsőfalusi regölés-lejegyzés.

 1. 1 jegyzetlap, töredékes magnószalag listával

 2. 2 nagyméretű kottás bifólió, felsőfalusi regölés hiányos lejegyzésével

 3. 61 lapnyi különböző méretű kottaszelet

Összesen: 66 lap


9. Két kartonlap közé fogott iratcsomó. Felirat a kartonlapon: "Sopronmegyei táncok és dallamok I. kötet kóta kézirata III/6"

Tartalma: A Sopronmegyei kötet tisztázata

 1. 1 lap az F-számok jegyzékével

 2. Előszó adatok (irattartóban 22 lap)

 3. 152 kottalap (túlnyomórészt bifóliókban)

 4. 2 kartonlap

Összesen:        177 lap


10. Szétszakadt zöld irattartó. Felirata: "Körispataki, Széki korrektura jegyzetek, III/7"

Tartalma: Korrektúra jegyzetek a körispataki és széki kötethez.

 1. 84 különböző méretű jegyzetlap

Összesen: 84 lap


11. Egy szürke és egy drapp borító. Az utóbbin felirat: "L. LAJTHA Melodies Hongrises"

Tartalma: Fonográflejegyzések kézzel vonalazott kottás támlapjai

 1. 46 lap papír borítóban.

            Felirata: "Somogyi másodpéldányok"

 2.  6 lap gyerekjátékokkal

Összesen: 52 lap


12. Nagyméretű boríték. Felirata: "1963 Lajtha anyag"

 1. 60 lap különböző méretű kottaszelet

Összesen: 60 lap


13. "HERMES" (Törv. védve 16.098. sz. a.) márkájú, világos irattartó. A fedőlapon Farkas Tibor papírkereskedő pecsétje

Tartalma: Helyszíni gyűjtőfüzetek

 1. 10 db kisméretű hangjegyfüzet (MNOSZ 5606 336).

            A füzeteken ceruzás számozás: 21-26; 31-34.

            Dátum: 1955. II.22-27: V.16-18.

 2. 19 db nagyalakú hangjegyfüzet (MNOSZ 5606 396-16).

            A füzeteken (egy kivételével) ceruzás számozás: 1;3-5;7-8;10-14;16-20;27-28.

            Dátum: 1953.X.31.- 1955.V.16.

            (Az 1. számú füzeten: "Solfege Tóth M. III.  oszt.tan." A számozatlan füzeten: "Lejegyzés

            Lajtha L.")

 3. 1 db számozott nagyalakú hangjegyfüzet (MOSz 414). Sorszáma 6.        Dátum: 954.IV.23-25.

            A 2. tétel sorozatába illik.

 4. 1 db rajzfüzet borító, 9 db kottalappal (MOSz 416/a). Az előlapon piros ceruzával: "Egyházi".

 5. 1 db felirat nélküli, nagyalakú hangjegyfüzet (MOSz 414) borítója 7db kottalappal

 6. 1 db spirálos, nagyalakú hangjegyfüzet felirat nélkül.

 7. 2 db borító nélküli , nagyalakú hangjegyfüzet

 8. 37 db vegyes kottalap, 25 lapnyi szöveges kiegészítéssel.

 9. 1 db nagyalakú boríték, "Szentegyházasfalu Udvarhely" felirattal. Dátum: 1941.X.

10. 33 db különböző méretű, és kézírású lap, népszokás leírásokkal.

Összesen: 34 füzet, 94 lap


14. Más gyűjtők anyagai (Balla Péter, Lükő Gábor, Kolossa Tibor)

15. "Csejtei első felvételei" feliratú mappában különféle lejegyzések (Csejtei, Tendl, Kányási)

16. Dokumentumok (Magyar Dalok 1929, Helyszíni gyűjtőjegyzetek, Egyéb dokumentumok, jegyzetek, széki, bpgártelki szentgericei támlapok)

17. "Lajtha-csoport - Irattár" feliratú dosszié 1950-1963 (levelezés)

18. Hanglemezekkel kapcsolatos dokumentumok, levelezés.

19. Hanglemezfelvételek jegyzetei, jegyzőkönyvei

20. Szépkenyerűszentmártoni kötet kottarajzai (Nekolny Rezső)

21. Soproni- Tendl II. kötet jegyzetanyaga.

22. Dunántúli Táncok és dallamok II. kötet (nyomdai kézirat)

23. Jelentés az 1962. év jűlius-augusztus havi népdalgyűjtő útról.

24. Előszó adatok (a Tendl kötethez).

25. Tendl lejegyzések (piszkozat)

26. "Lajtha tulajdona" "Támlapozni" feliratú barna dosszié. (Benne: Támlapok, hanglemez lejegyzések piszkozatai).

27. "Dunántúli népénekek nyomdai példányai" feliratú sárga dosszié (35)

28. Hanglemez-lejegyzések kéziratok

29. "Vegyes világi anyag" (Népszokások, Köszöntők, Pünkösdölő, Regösénekek, Bakternóták, Dudanóták) vörös dosszié (17)

30. Keménykarton mappában (belsején Belaiev tabellája) világi népdalok, kottaszeleteken

31. Vegyes 5-ös, kék dosszié (6)

32. 6-os, zöld dosszié (13)

33. 7-es, sárga dosszié(14)

34. 8-as I., kék dosszié (12)

35. 8-as II., kék dosszié(7)

36. 9-es türkiz dosszié (8)

37. 10-es, piros dosszié (9)

38. 11-es, zöld dosszié (10)

39. 12-es piros dosszié (20)

40. 13-as, sárga dosszié (21)

41. 14-es, türkiz dosszié (22)

42. 15-ös, zöld dosszié (23)

43. 16-os, piros dosszié (24)

44. Pastorellák (kottaszeletekkel)

45. Zsida-Rábakéthelyi gyűjtések (tisztázatok)

46."Kéziratos jegyzetek" feliratú fehér dosszié

47. "TÁPÉ, ÁTÁNY Beosztandó" feliratú szürke dosszié (kottaszeletekkel)

48. 5-ös szótagszámú népénekek kottaszeleteken (fehér dosszié)

49. 6-os szótagszámú népénekek kottaszeleteken (fehér dosszié)

50. 7-es szótagszámú népénekek kottaszeleteken (fehér dosszié)

51. Kisalakú sárga gumis dosszié (28)

52. Kisalakú zöld gumis dosszié (30)

53. Kisalakú zöld gumis dosszié (32)

54. "Lajtha dokumentumok" (Revue int. de Musique 1938, Grove: Lajtha cikk, Recenzió a széki lemezről, Volly írása)

55. A "Dunántúli népénekek" I. része (5-10 szótag)

56. A "Dunántúli népénekek" II. része (11-16. szótag)

57. A "Dunántúli népénekek I. (duplum)

58. "Gábor Éva (Tendl)" feliratú csomag (A Tendl I. kötet jegyzeteivel)

Kapcsolat: lajtha@hagyomanyokhaza.hu Keresett szöveg: