Lajtha László

Recenziók, ismertetők a Lajtha-szakirodalomról

 

Solymosi Tari Emőke: Magam titkos szobája

 

Dalos Anna: „Vígjáték kérdőjelekkel”. Muzsika 2008. április (51. évf. 4. szám), 33–34.

 

Lehotka Ildikó: Lajtha László és a titkos szoba – Solymosi Tari Emőke: „…magam titkos szobája”

 

 

Solymosi Tari Emőke: Két világ közt

Erdélyi Zsuzsanna: A kockás füzet (szerk. Solymosi Tari Emőke)

 

Richter Pál: „A szabadság fanatikusa. Lajtha László, a »harmadik nagy magyar«. Solymosi Tari Emőke: Két világ közt. Beszélgetések Lajtha Lászlóról. Hagyományok Háza, Budapest 2010. Erdélyi Zsuzsanna: A kockás füzet. Úttalan utakon Lajtha Lászlóval. Hagyományok Háza, Budapest 2010.” Muzsika 2010. szeptember

 

Berlász Melinda: „I. Memoárkötet Lajtha Lászlóról. Solymosi Tari Emőke: Két világ közt. Beszélgetések Lajtha Lászlóról. Budapest: Hagyományok Háza, 2010; II. »Én és a zene«. Lajtha László utolsó vallomásai önmagáról, kompozícióiról (1960–1962). Erdélyi Zsuzsanna: A kockás füzet. Úttalan utakon Lajtha Lászlóval. Budapest: Hagyományok Háza, 2010. A szöveget gondozta, a jegyzeteket és az utószót írta: Solymosi Tari Emőke.” Magyar Zene 2011. május (XLIX. évf. 2. szám), 232–244.

 

Lehotka Ildikó: Lajtha Lászlóról – kétszer:
Solymosi Tari Emőke: Két világ közt
Erdélyi Zsuzsanna: A kockás füzet. Úttalan utakon Lajtha Lászlóval

 

 

Lajtha László írásai I. Közreadja Berlász Melinda

 

Vikár László: „Lajtha László emlékezete összegyűjtött írásainak megjelenése alkalmából”. Tiszatáj 1994. március, 89–93.

 

 

Lajtha László írásai I–II. Közreadja Berlász Melinda

 

Tari Lujza: „Lajtha László írásai I–II. Közreadja Berlász Melinda. A közreadó munkatársai Bíró Viola, Ozsvárt Viktória. Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézete – Eötvös Loránd Kutatási Hálózat, Budapest, 2021. 792 p.” Ethnographia, 134. évf. 1. szám, 2023, 184–187.

 

Riskó Kata: Lajtha László írásai I–II. In: Zenetudományi Dolgozatok 2021. 317–322.

 

 

1956 és a zenei élet. Szerkesztette Gyarmati György, Péteri Lóránt

 

Kovács Attila: Zenei dokumentumajánló: 1956 és a zenei élet

Kapcsolat: lajtha@hagyomanyokhaza.hu Keresett szöveg: