Lajtha László

Recenziók, ismertetők a Lajtha-szakirodalomról

 

Lajtha Lászlóról – kétszer:
Solymosi Tari Emőke: Két világ közt
Erdélyi Zsuzsanna: A kockás füzet. Úttalan utakon Lajtha Lászlóval

 

Papiruszportál, 2010. augusztus 31.

 

Örvendetesen gyarapszik a Lajtha Lászlóról szóló kötetek száma, újabb két könyv jelent meg a zeneszerzőről. Korábban Berlász Melinda és Breuer János foglalkozott behatóbban Lajtha életével és munkásságával, most Solymosi Tari Emőke interjúkötete és Erdélyi Zsuzsanna 1960-ban elkezdett, az „úttalan utakon” Lajthával való beszélgetések, a zeneszerző gondolatainak lejegyzése jelent meg. Mindkét mű mérföldkő a Lajtha-kutatás terén, emellett pontos lenyomata a korszak politikai furcsaságainak, a mellőzöttségnek, a francia kultúra fontosságának.

A Két világ közt interjúkötet Solymosi Tari Emőké húszéves munkájának eredménye. Már zeneakadémista korában kezdett foglalkozni Lajtha életútjával, munkásságával, a rádióban is volt egy nyolcrészes, egyenként 35 perces interjúsorozata a zeneszerző-tanár családtagjaival, munkatársaival és azokkal, akik már csak a művein keresztül ismerhették Lajthát. Az eltűnt szépség nyomában című sorozat írott változata is szerepel a kötet végén. Solymosi Tari Emőke korábbi, 2007-ben kiadott műmonográfiája, „...magam titkos szobája” címmel e két könyvhöz hasonlóan a Hagyományok Háza gondozásában jelent meg. Az interjúgyűjtemény rendkívül olvasmányos: elsőként a művelt, orvosi tanulmányokat is folytató Rózsi néni – Hollós Róza –, Lajtha felesége mesél férjéről, megismerkedésük körülményeiről, a titokban köttetett házasságról és nem utolsósorban olyan személyekkel való kapcsolatukról, akik akkoriban meghatározó szerepet töltöttek be a művészeti életben: barátjuknak mondhatták T. S. Eliotot, Nadia Boulanger-t, Jolivet-t vagy Honeggert, Ravelt.

[...]

Dr. Erdélyi Zsuzsanna a hatvanas évek elején látta szükségesnek, hogy Lajtha gondolatait, éppen készülő műveivel kapcsolatos elképzeléseit lejegyezze, rögzítse beszélgetéseiket a hosszú vonatutak alatt.

[...]

Dr. Erdélyi Zsuzsanna – bár közölt részleteket a „kockás füzet”-ből – nem szándékozott megjelentetni feljegyzéseit, mígnem Solymosi Tari Emőke első Lajtha-kötete megjelent. Ekkor úgy gondolta, hogy a nagy terjedelmű, hiteles Lajtha-szöveg sokat lendít az életmű megismerésén. A szöveget a Lajtha-kutató Solymosi Tari gondozta.

[...]

Mindkét kötetet bőséges képanyaggal látták el, a lábjegyzetek mindenre kiterjedőek. Mindkét kötet rendkívül izgalmas, és nem csak a szűk szakma érdeklődésére tarthat számot, hiszen olyan embereket, sorsokat ismerhet meg az olvasó, akik/amilyenek talán ma már nem élnek/nincsenek. És nincsenek vagy alig vannak ma már a művészet minden területén jártas emberek, a politikai üldöztetés pedig itthon jószerivel megszűnt. Lajtha és élete, művészi és emberi nagysága példamutató.

 

Lehotka Ildikó

 

A teljes írás itt olvasható: http://www.papiruszportal.hu/site/index.php?f=3&p=9&n=6312&e=11

Kapcsolat: lajtha@hagyomanyokhaza.hu Keresett szöveg: