Lajtha László

Kéziratok, aprónyomtatványok, sajtókivágatok

Összeállította: Nagy Krisztina, Hadas Gyöngyvér (Martin Médiatár)

 

1. "XII. Lajtha kéziratos cikkek" feliratú dosszié

 • A magyar népzene (kézirat)
 • Megemlékezés Bartók Béláról (1947) (gépelt)
 • Megemlékezés Debussy-ről "Felolvasás 1947-ben a Magyar Rádió számára (gépelt) 2 pld.
 • Megemlékezés Debussy-ről "Felolvasás 1947-ben a Magyar Rádió számára (gépelt) franciául
 • Medveczky-kiállítás megnyitójára "Igen tisztelt..." 2 pld.
 • Réflections sur la méthode de la collection -- A népzene szisztémáiról gépelt munkapéldány, javítópéldány
 • Lajtha László mondotta tollba 1963. 02. 12-én  Kokas Kálmán tanárnak (gépelt)
 • Different approaches of Bartók... másolat, gépelt javítópéldány
 • Lajtha László: Mozart halálának 150. évében -- géppapíron (gépelt)
 • Cím nélküli gépelt cikk "in vivo in vitro" kezdettel
 • Gipsy Bands and Hungarian folk music - magyar nyelvű, gépelt, jav. pld.
 • A magyar népzenéről (gépelt), a kézirattól eltérő
 • Cím nélkül: "A mai modern ethnológusnak..." kezdettel (gépelt)
 • Vaughan Williams-ről "Igen tisztelt Hallgatóim!" kezdettel (gépelt)
 • Die Musik in Geschichte... zenei enciklopédiából szócikk Lajtha Lászlóró

2. "Lajtha László Personalia II." feliratú dosszié

 • Nemzeti Zenede - kinevezés - másolat kartonon
 • A British Council-nál Lajtha László által dirigált program - műsorfüzet
 • Lajtha-önéletrajz (gépelt) 2 pld.
 • Muzsika szerk. (Asztalos Sándor) levele Rózsi néninek (gépelt, másolat)
 • Bartók levelének másolata (angol nyelvű) Melléklet az OSZK 1965. 02. 20.
 • A Gaudimel Énekkar tagfelvételi szándéknyilatkozata, Lajtha László aláírással
 • Lajtha László nyilatkozata a VII. szimfónia párizsi bemutatójáról 2 pld. (1 nyomott, 1 gépelt)
 • Konfirmál a fiam - cikk (gépelt)
 • Angol nyelvű levél, Lajtha László 66. születésnapján az unokájának - magyarul is (kézirat másolata)
 • Óperencián túli bölcsődal -- Volly cikke, Lajtha unokájának küldött dalról; Nők Lapja cikk + 1 másolat
 • "Lajtha László-emléktábla a ház falán cikkek, képek a Lajtha-emléktábláról
 • Frontról írott levél gépelt változata; részlet
 • Lajtha László halála 25. évfordulójára írt cikk, Legány Dezsőtől
 • Meghívó Lajtha Lászlónénak az MMIK-tól
 • "A feleség szemszögéből" - Volly István cikke
 • Újságkivágat 24-es számmal
 • Volly kézírása, levelezőlap Lajtha Lászlónénak
 • The Washington Post cikk, 1980. 03. 02. - műkritika
 • Nyaralások, utazások listája (gépelt)
 • Lajtha Lászlóné gépelt levele a Magyar Rádió Zenei Osztályának (népdalfeldolgozással kapcsolatban)
 • Lajtha Lászlóné levele az MTV-nek, a Lajtha-portréval kapcsolatban
 • Indigós másolat egy Lajtha László fiainak írt 1954. 09. 17-es levélből
 • Die Musik in Geschichte... (a 2. (XII.) dossziéban is)
 • Oslóban 1962-ben elmondott beszéd a népdalgyűjtésről (gépelt)
 • Részlet egy 1917-es harctéri levélből (05. 29.) (gépelt) (másolat)
 • Levél Párizsból Londonba - 1948. 09. 22.  (gépelt)
 • A Zeneműkiadó Vállalat levele Lajtha Lászlónénak, Lajtha Bartókról írott cikkével kapcsolatban
 • "Illyés Gyula verse" felirattal egy üres boríték
 • László Ferenc levele Lajtha Lászlónénak - 1975. 05. 23. (gépelt)
 • Szabó Miklós levele Lajtha Lászlónénak - 1974. 01. 11. (gépelt)
 • A Pátzay-féle Lajtha-plakett fényképe
 • Contemporary... Várnai Péter cikke
 • Bartók küldötte, zongoraversenyre szóló koncertmeghívó, kézírásos sorokkal, (fotokópiamásolat)
 • Cikk: Kossuth Rádió 1973. április (műsorfüzet-kivágat)
 • Erdélyi Zsuzsa cikk (hiányos)
 • Nadia Boulanger írott üzenete, "Cher Rose" kezdettel
 • Cikk-kivágat Lajtha Lászlóról

3. "Róla szóló cikkek és írások" és "IX." feliratú dosszié

 • Romain Rolland levelének másolata (kézirat másolata)
 • Cikk a Marine Magazinból; utalással Lajthára Lászlóra; (párizsi utazásáról); a Mise bemutatója,1962. 06. 22. (francia nyelvű)
 • Országos Magyar Királyi Zeneakadémia - Bartók Béla kérvénye
 • Levél a Bartók Archívumból Lajtha Lászlónénak, Dille aláírással, 1967
 • Erdélyi Zsuzsanna: Lajtha László emlékére (a Muzsikában jelent meg, gépelt)
 • En souvenir de László Lajtha - Erdélyi Zsuzsanna 1972-es cikkének francia nyelvű klny.
 • Levélrészletek és műkritika "René Dumesnil"- kezdettel; Henry Barraud-tól
 • Angol nyelvű önéletrajz és alkotótevékenység, részletes műjegyzékkel - teljes műfelsorolás, Lajtha László kéziratos javításaival (gépelt)
 • Lajtha László The Symphonies - John S. Weissmann
 • Die Musik; klny. 2 pld.
 • Cikk: "He Mentonied László Lajtha"
 • Cikk: La Musique 1955. 10. 11. Lajtha Lászlóról franciául
 • Indigós gépelt másolat 1955. Lajtha Lászlóról írt Boris Erick Nelson 3 pld.
 • Chansons populaire Hongrois 1972. 03. 18.
 • The Listener: Lajtha és szimfóniái 1959. 06. 16. Weissmann, 3 pld.

4. "Lajtha László francia írások IV." feliratú dosszié (francia nyelven)

 • 1933. 06. 20. Romain Rolland levele (gépelt)
 • Harctéri levelek, 1916.; részletek (másolat)
 • Queloques données sur Laszlo Lajtha ; 2. pld.
 • Kivonat a fiának Amerikába írott leveleiből, 1954. 09. 17.
 • Párizsi rádió - 1978. 11. 04.
 • Eric Samette cikke Lajtha László zenekari műveiről
 • La Musique-cikk
 • Lajtha-cikk, 05. 09.
 • Klny. a Studia Musicologica-ból: Berlász Melinda, 1972.
 • Klny. az Acta Ethnographica-ból: Avasi Béla, 70. évf.
 • Arthur Horée cikke a CDM-ben, 18. old.: Emlékezés Lajtha Lászlóra
 • Lajtha-művek kronologikus katalógusa (gépelt, 2 pld.)
 • Lajtha László Leduc-katalógusa (kék füzet)
 • Die Musik
 • A Larousse Enciklopédiával kapcsolatos levelezés (gépelt)
 • Levél a francia rádiótól, 1978. 05. 10. (gépelt, eredeti)
 • Francia levél Lajtha Lászlónénak, 1978. 06. 26.
 • Kokas Kálmán cikke, Vasi Szemle, 1963. 02. (francia)

5. "Éxecutions récentes d’ œuvres de Laszlo Lajtha VII." feliratú dosszié

 • Different approaches of Bela Bartok - magyar nyelvű cikk fénymásolata, javítópéldány
 • III/b dosszié: Előadás az Angol Néprajzi Társaságban, 1948-ban (gépelt)
 • Műsorfüzet: 1986. aug. 24., meghívóval
 • Cikk-kivágat (műsorújság), 1988. 02. 28.
 • Lajtha Lászlóra emlékezünk, 1988. 03. 11. meghívó, 3 pld.
 • Éxecutions recentes d’ oeuvres de Laszlo Lajtha -- cikkek, kritikák, levelek kivonatai, 2 pld. (gépelt)

6. Sárga, kockás füzet, "Bemutatók -- Rózsi néni" felirattal

 

7. Dokumentumok, személyi okmányok, levelezőlapok, a Zeneakadémia kiállításával kapcsolatban; R. Szilvássy Ildikó

 • Nemzeti Zenede kinevezése (eredeti)
 • Pro memoria -- Lajtha László előadása, 1944. 02. 29. (gépelt, eredeti?)
 • Florent Schmitt képeslapja (eredeti), 1954
 • Florent Schmitt képeslapja (eredeti), 1951
 • Lakatos István lapja 1965. 10. 15. (eredeti)
 • Nadia Boulanger levele borítékban, (gépelt, eredeti)
 • Márkus Jenő levele (gépelt, eredeti)
 • Nemzeti Zenede kinevezés (másolat)
 • Megbízólevél kísérője (másolat)

8. "Halála utáni sajtó" -- dosszié

 • Klny. Acta Ethnographica: Avasi, 1963
 • Kokas Klára dedikálta Kokas Kálmán cikkét; Vasi Szemle, 1963. 02.
 • Vajkai Aurél: Népi zenekultúra emlékeiből. Új ember, 1978. 10. 08.
 • Le Journal Musical France, 1964. 04. Cikkek; megemlékezés Lajtha Lászlóról
 • Études Finno-Ougriennes cikk: Lajtha László életéről, 75. születésnapjára; 1967 (gépelt)
 • 1963. 06-07 Journal de la Confédération Musicale de France -- Lajtha Lászlóról szóló megemlékezés
 • Musique Hongroise - Szabolcsi, Szőllősy, Dille stb. (francia nyelvű); szerkesztette: Maurice Floret
 • Maurice Floret Lajtha Lászlóról szóló cikke; 1964. 04. 18. 2 pld.
 • Film, Színház, Muzsika 1975. 06. 14. Ferencsik Lajtha-műveket vezényel (cikk)
 • Jean Gergely: Études Finno-Ougriennes 1967/IV Lajtha Lászlóról
 • Film, Színház, Muzsika: Köves Judit: Szívügye a magyar film (cikk)
 • Muzsika, 1965. 04. Guy Eismann: Ismereteink a magyar zenéről (cikk)
 • Gách Marianne cikke a Film, Színház, Muzsikából, 1962. 12. 07.

9. "Lajtha László: Oslói előadások (angolul) Párizsi előadás (franciául) 1962 (angol előadások és francia cikk) III." feliratú dosszié

 • 1947-es Debussy-cikk másolata (gépelt) (már szerepelt korábban)
 • Szakrális magyar tánc - francia nyelvű írás Lajtha Lászlótól (gépelt)
 • Different approaches - indigós gépelt másolat 2 pld.
 • The varying significate of folk music... angol nyelvű cikk, magyarul is megvan; (gépelt másolat, 2 pld.)
 • Gipsy bands and Hungarian folkmusic - gépelt cikk, 2 pld.
 • Cím nélkül: "It is a rather difficoult..." - kezdettel; a tradicionális népzenéről (cikk angol nyelven; gépelt)

 

10. "Lajtha László műveinek rádiós felvételei" - A/5-ös boríték, a Magyar Rádiótól

 

11. Kokas Kálmán-cikk a Vasi Szemléből, 1963. 02., 122-129.o. - A/4-es boríték

 

12. Rózsaszínű dosszié --Utólagos reflexiók, újságkivágások

 

13. Nagy méretű boríték - "Bibliothèque Royale de Belgique" - Bruxelles-ből Lajtha Ildikó részére (Lajtha László egyik levelével kapcsolatban)

 

14. "Lajtha levelek" feliratú fűzős dosszié

 • Henry Barraud levele (1958?); (kézirat, másolat); 2 pld.
 • Manuel Rosenthal levele, 1960. 01.14. (kézirat, másolat); 2 pld.
 • Levelek Pap Lajoshoz (5 levél, 2 képeslap Lajtha Lászlótól Pap Lajosnak, Rózsi néni 2 levele, Pap Lajos lajstroma 2 pld. (másolat)
 • Levelek Radnai Gáborhoz -- 12 levél Lajtha Lászlótól; 1 levél Lajtha Lászlónétól és Radnai Gábortól Lajtha Lászlónénak; Radnai holland nyelvű megemlékezése Lajtha Lászlóról (cikk) + magyar nyelven; kísérőlevél
 • Levelek Henri Barraudhoz (25 levél 1938-1961 között)
 • Levelek Kazotsay Gyöngyinek
 • Levelek Esteban Feketéhez (eredeti)
 • Levelezés Elisabeth S. Coolidge-dzsal (11 levél és 6 képeslap) 2 pld.
 • Levelek Weissmann Jánoshoz (28 levél)
 • Szebenyi Jánoshoz írt levél másolata (kézirat másolata) 3 pld. + boríték másolata

15. "Levélváltás Ortutay Gyulával" - dosszié (eredeti levelek)

 • Aczél György levele Ortutaynak
 • Ortutay levele Lajtha Lászlónénak 3 pld.
 • Lajtha Lászlónétól Ortutay Gyulának 3 pld.
 • Cikk Ortutaytól, 1969 (Ortutay Gyula mondta)

16. "Külömböző írások és levelek" (sic!) feliratú dosszié

 • Hangversenynaptár Lajtha László Koncertszonátájával kapcsolatban; Matuz István koncertjéről
 • Megemlékezés Bartók Béláról (gépelt cikk)
 • Muzsika 1972. Erdélyi Zsuzsától
 • Veres Sándor megemlékezése Lajtháról
 • Muzsika 1983. 06. Lajtha emlékhangverseny -- Berlász Melinda
 • Szélkiáltó -- emlékezések (Schöpflin)
 • Rádióújság - cikk Lajtha Lászlóról, 1984. 05.
 • Meghívó a Győri Kamaraestekre  2 pld.
 • 1984-es rádióadások Lajtha Lászlóról, A/5-ös boríték
 • Meghívó a Budai Vigadóba  1983. 04.   2 pld.
 • Magyar Nemzet, 1987. 12. "Szeressen úgy élni, mint ahogyan én..." cikk, 3 pld. (1 eredeti, 2 másolat)
 • Leduc névjegye 2 pld.
 • Farkas Ferenc cikke a Musica Sacra  II. évf. 1. sz., 1988. 05.
 • Rádióműsorok kivágatai egy B/5-ös borítékban
 • TV 2-es 1982. 06. 30-án említés Lajtha Lászlóról
 • Matuz-levelek 1984. 09. 13. meghívó (gépelt) + boríték 1 db levél
 • Matuz-levelek (1 eredeti, 2 másolat)
 • Népszava, 1983. 04. 15. Lajtha László cikk; 2 pld.
 • Breuer János: Zenei krónika, Lajtha László V. szimfóniájáról
 • Kisalföld: Lajtha László emlékhangverseny, 1983. 04. 19. "Romantikus est"
 • Dunántúli Napló, 1983. 04. 14. Lajtha-díj
 • Levél Jean Leduc-nek Rózsi nénitől
 • Rádióműsor, 1983. 09.
 • Műsorfüzet, a magyar népdal hete 2 pld.
 • Meghívó, 1983. 12. 22.
 • Cikk: Pénzes Lajtha Lászlóról
 • Meghívó koncertre, 1983. 11. 30.
 • Cikk a széki gyűjtésről

17. Kék dosszié

 • Parlando folyóirat 1990.
 • Cikkek és másolataik

18. Dosszié - "32 levél" felirattal; fénymásolatok

 • 1921 — 2 levél Pestről Wienbe
 • 1923 — 1 levél Pestről Harasztiba
 • 1926 — 4 levél Maria-Trostból Tihanyba
 • 1929 — 2 levél Rómából Pestre
 • 1934 — 3 levél Párizsból Pestre
 • 1937 — 1 levél Firenzéből Pestre
 • 1943 — 2 levél Erdélyből Pestre
 • 1947 — 3 levél Párizsból Pestre
 • 1947 — 2 levél Londonból Pestre
 • 1947 — 4 levél Párizsból Pestre
 • 1948 — 1 levél Párizsból Londonba
 • 1953 — 6 levél Pestről Szemesre
 • 1954 — 1 levél Pestről Amerikába
 • 1962 — részlet egy Oslóban elmondott beszédből

19.Lajtha-levelek xerox kópiája (Radnai Gáborhoz)

 

20. Lajtha László és Weissmann János levelezése (1 eredeti + 1 sorozat másolat)

 

21. Dosszié -- Lajtha-levelek Pap Lalinak - benne levelek (eredeti; kézírás+gépelt)

 

22. Sárga dosszié

 • Lajtha László Esteban Feketéhez írott leveleinek eredeti példánya -- benne: levelek (eredeti+ másolat)

23. Fűzött dosszié

Népdalfeldolgozások partitúrái:

 • Három székely népdal
 • Vas megyei kuruc képek
 • Csendes magyar
 • Soproni képek I.
 • Udvarhelyi táncok

23. Fűzött dosszié

 • A kamarazene remekeiből - műsorfüzet, 2001. január-június Magyar Rádió Márványterme
 • Hitel, 1990, 10. szám: Utolsó beszélgetés Lajtha László özvegyével
 • Lajtha László X. Nemzetközi Zenei Kurzus és Fesztivál - Kőszeg 2001.
 • A Kállai kettőst... Nyírvidék c. lap 1924. ápr. 8. szám
 • MA folyóirat 1918. 09. 15. benne: Lajtha: Andante con moto kottája
 • ARTISJUS - László Lajtha (angol, francia és német nyelven)
 • Alphonse Leduc - László Lajtha (100e Anniversare: 1892-1992)
 • Berlász Melinda (sajtó alá rend.): Lajtha László összegyűjtött írásai I. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1992
 • Magyar Zene 1992/2 (Berlász Melinda - Pávai István - Gombosi Ottó - Weissmann János stb. írások Lajtha Lászlóról)
 • Erdélyi Zsuzsanna: Még egyszer Lajtha Lászlóról. Csanád Béla (szerk.) Jel - spirituális és kulturális folyóirat, 1995. szeptember
 • Avasi Béla: Lajtha Lászlóra emlékezünk. Honismeret 1978/2
 • Feuer Mária: A fuvolista elfogultsága (Matuz István Lajtha Lászlóról). Muzsika 1985. július (7. szám)
 • Solymosi Tari Emőke: Mozaikok Lajtha László életéről és munkásságáról. Testvérkereső 1996/4 83. o.
 • Gál István: Bartóktól Radnótiig. Magvető Kiadó Budapest, 1973. — dedikálással: "Lajtha Lászlóné Rózsi néninek sok szép együttlét emlékére. Budapest, 1976. december 14.  Gál István"
 • 70 éves a Magyar Rádió 1925-1995
 • La Musique de chambre (francia lexikon-cikk)
 • Magyar Zene 1990/1. Berlász Melinda cikke Lajtha Lászlóról
 • Életünk 1984/7., 1984/8 (összeragasztva)
 • Parlando XXXIII. évf. 1991
 • Parlando XXXV. évf. 1993/2 benne Lajtha Lászlóról (Gábor István)
 • Hungarian Music Quarterly 1992/3-4. benne: Lajtha Lászlóról
 • Retkesné Szilvássy Ildikó: Lajtha tanár úr Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola kiadása, Budapest, 1992
 • Irodalomtörténet 1972/I. Akadémiai Kiadó
 • Gachot: Egy elmúlt ország emlékei II. (fénymásolt cikk)
 • Lajtha László: A kék kalap - Állami Magyar Opera 1997-1998. színiévad
 • Koncert-meghívó: Takács zongorás Trió 2000. november 5.
 • Megalakult a Lajtha László Társaság (Zene - Zene - Tánc)
 • Magyar Millennium - Országos Szimfonikus Zenekari Fesztivál (Szombathely, 2000)
 • Hangversenyek az Eszterházy Kastélyban (Fertőd, 2000),  Lajtha László Nemzetközi Zenei Fesztivál -- Kőszeg (zenekari hangverseny)
 • Lajtha László IX. Nemzetközi Zenei Kurzus és Fesztivál - Kőszeg, 2000. július. 15-29
 • Magyar Millennium: Országos Szimfónikus Zenekari Fesztivál - Szombathely, 2000. március-június (Lajtha László I. szimfóniájának előadása)
 • Bibliothèque Royal de Belgique kiadásában  2000, Bruxelles -- Le Fonds Paul et Elsa Collaer (Yves Lenoir szerk.)
 • Magyar Nemzet 2001. május 29. (Bartók Béla)
 • Lajtha Ábel levele Pap Lajosnak (? év, május 21.)
Kapcsolat: lajtha@hagyomanyokhaza.hu Keresett szöveg: