Lajtha László

dr. Berlász Melinda Lajtha-publikációi és kéziratos előadásai, írásai

 

Bibliográfia (Összeállította a szerző) (1972–2017).

 

A/PUBLIKÁCIÓK:

 

I. Tudományos könyvek, önálló kiadványok

 

1. Lajtha László. in: A múlt magyar tudósai. Akadémiai Kiadó, Bp. 1984. 275.l.

  

2. Lajtha László. in: A múlt magyar tudósai. 2. kiadás CD-ROM, Budapest, Arcanum , 2002.

 

3. Lajtha László összegyűjtött írásai. I. Gyűjtötte és szerkesztette:BM. Akadémiai Kiadó, Bp. 1992. 325. l.

 

3/a Lajtha László írásai I.–II. Közreadja Berlász Melinda. A közreadó munkatársai: Bíró Viola, Ozsvárt Viktória. Rózsavölgyi és Társa – Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézete, Bp. 2021. 792 l.

 

4. Hommage à Lajtha. Két írás Lajtha Lászlótól. Bevezette és szerkesztette: BM.

A népzenekutató és zeneszerző halálának 25. évfordulóján rendezett emlékverseny és konferencia alkalmából kiadja: a Megyei és Művelódési Központ, Szombathely 1988. 21. l. A kiadvány tartalma: Berlász Melinda: Gondolatait idézve. 3–5.- l.,  In vivo, in vitro (a kézirat első kiadása) 6–15. l., Kokas Kálmán: dr. Lajtha László, 15–21. l.

 

II. Szócikkek idegen nyelvű, tudományos lexikonokban

 

5. Lajtha, László. in: The New Grove Dictionary of Music and Musicians

    1. kiadás,  vol. 10., Macmillan... 1980. (John S. Weissmann/Melinda Berlász)

 

6. The New Grove Dictionary of Music and Musicians, 2. kiadás, 2003, vol. 14. 134–137. l. (John S. Weissmann/ Melinda Berlász)

 

7. Lajtha, László. in: Die Musik in Geschichte und Gegenwart. (MGG) Allgemeine Enzyklopädie der Musik. Bärenreiter Verlag, Zweite, neubearbeitete Ausgabe (2003) 1030–1031. l . (Melinda Berlász)

 

8. László Lajtha. in: Komponisten der Gegenwart (KDG). Edition Text und Musik, é. n. Band III. l. n. (Melinda Berlász)

 

 

III. Tudományos tanulmányok, cikkek (magyar és idegen nyelven), 1978–2003

 

 

9. En souvenir de László Lajtha. in: Studia musicologica Tom. XIV.(1972) 11–15.

 

10. Lajtha László egy éve a Nemzeti Múzeum néprajzi osztályán. Zenetudományi dolgozatok 1978. 119–124. l.

 

11. Contribution hongroise à l’organisation internationale des investigation de la musique folklorique. Écrits de László Lajtha, 1934, 1939) Studia musicologica 1980. XXII. 427–458. l.

 

12. Da capo al Fine. Segélykiáltások a magyar népzenekutatás létéért. Magyar Zene, 1982/2 sz. 10–17. l.

 

13. Lajtha László: Széki gyűjtés. Tanulmány és dokumentumok, 16 l. Hungaroton LPX 1809294. Bp. 1985. Szerk.: Sebő Ferenc.

 

14. Lajtha Lászlóra emlékezünk. (Halálának 25. évfordulóján) /Egyházzenei tevékenységének története/. Confessio, 1988/2. sz. 82–87. l.

 

15. Gondolatait idézve. in: Hommage à Lajtha. Emlékfüzet, Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ (MMIK), Szombathely 1988, 3-6. l.

 

16. Lajtha László zeneszerzői életművének műfaj szerinti megoszlásáról. Vasi Szemle, 1989. 231–235. l.

 

17. Műfajszerű gondolkodás Lajtha László zeneszerzői életművében. Műfajláncok, műfajcsoportok, mint az alkotópálya meghatározói. I. rész: Magyar Zene 1990/1. sz. 99–107. l.,

 

18. Műfajszerű gondolkodás Lajtha László zeneszerzői életművében. Műfajláncok, műfajcsoportok, mint az alkotópálya meghatározói.  II. rész: Magyar Zene 1990/2. sz. 193–201. l.

 

19. Lajtha Lászlónak a Leduc-kiadóhoz intézett levelei I. (1943–1949). Zenetudományi dolgozatok 1990/1991. 115–132. l.

 

20. Lajtha László. A magyar Lajtha-irodalom bibliográfiája. OSZK-eseménynaptár, 1992.

 

21. Lajtha László centenáriumi emlékkiállítás. Angol, német, francia és magyar nyelvű katalógus. Néprajzi Múzeum, 1992. január

 

22. Az utolsó év „vígasza” (1962–1963). in: Lajtha Tanár úr. Tanulmánykötet. Szerkesztette: R. Szilvássy Ildikó, Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Bp. 1992, 31–43. és a dokumentumok: 62–74. l.

 

23. László Lajtha and T. S. Eliot. New Hungarian Quarterly, 1992/3. 163–170. l.

 

24. Az utolsó európai kitekintés és búcsú Lajtha László életében (1962). /Előadás a szombathelyi BDFK ének-zene tanszékén rendezett tudományos konferencián, Az utolsó év vígasza c. tanulmány rövidített változata./ in: Zenei Füzetek. (Lajtha László emlékülés 1922 március 22.) Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, Zenei Intézet kiadványa, Szombathely 1992. 19–30. l.

 

25. Az írás szerepe Lajtha László életművében. Muzsika, 1992/6. sz. 21–26. l.

 

26. Dokumentumok az 1940–44-es erdélyi gyűjtések és hangfelvételek történetéhez. (Lajtha László erdélyi gyűjtőútjainak dokumentumaiból.) Magyar Zene 1992/2. 115–137. l.

 

27. Lajtha László 23 levele Henry Barraud-hoz. Magyar Zene 1992/2. sz. 13–42. l.

 

28. Az Henry Barraud-levelezés forrásértéke. Magyar Zene 1993/2. sz.

 

29. Lajtha Lászlónak a Leduc-kiadóhoz intézett levelei II. 1950–1962. Zenetudományi dolgozatok, 1992–1994. 161–180. l.

 

30. Deodatus. A Lajtha-Leduc levelezés kényszerpályája 1952–1962. Zenetudományi dolgozatok, 1995-1996. 229–233. l.

 

31. Lajtha-körkép, Párizs 1968. Nyugat-európai és magyar alkotói kapcsolatok a Lajtha-memoárok tükrében. Magyar Zene XLI (2003) évf. 2. sz. 167–180. l.

 

IV. Kisebb terjedelmű publicisztikai írások, interjúk

 

32. Hagyományőrzés és történeti tudat. Gondolatok a szombathelyi – Lajtha László emlékére rendezett – népzenei versenyről és emlékülésről. Vasi Szemle, 1988. nov. 22.

33. A zeneszerző írásaiból. Bev, és közradta: BM. (Levél egy falusi tanítóhoz és a Claude Debussy című írások közlése.) Magyar Nemzet, 1992. június 30. 11. l.

 

34. II. Országos Lajtha Műveltségi Verseny, 2009... Parlando, 2009/3. sz. 60–63. l.

 

35. (Rádióinterjú) Beszélgetés a Lajtha László szimfóniáiról (Jancsovics Antal és Sugár Miklós részvételével) in: Két világ közt. Beszélgetések Lajtha Lászlóról. Az interjúkat készítette és közreadta: Solymosi Tari Emőke. Hagyományok Háza, 2010. 293-302. l.

 

36. (Rádióinterjú) Beszélgetés Lajtha László zenekari műveiről. (Jancsovics Antal részvételével) in: Két világ közt. Beszélgetések Lajtha Lászlóról. Az interjúkat készítette és közreadta: Solymosi Tari Emőke. Hagyományok Háza, 2010. 303–309. l.  

 

B/KÉZIRATOK:

 

V. Tudományos és népszerűsítő előadások (Kéziratok, néhány publikált kivétellel)

 

37. Lajtha László emlékére. Előadás (rádió) Lajtha halálának 10. évfordulója alkalmából. 1973 februárjában. kézirat, 1–2. l.

 

38. Emlékezés Lajtha Lászlóra halálának 15. évfordulója alkalmából (1978), (Rádióelőadás, kézirat)

 

39. Lajtha László emlékezetére (Születésének 90. évfordulóján) 1982. Kézirat

 

40. Rádióelőadás az Új Zenei Újságban Lajtha László halálának 20. évfordulója alkalmából (1983) / Kézirat, 2 l.

 

41. Megemlékezés és koncertbevezető előadás Lajtha halálának 20. évfordulója alkalmából rendezett koncert előtt 1983 telén (a Magyar Zeneművészek Szövetsége rendezésében, Fészek klubban). Kézirat 1–3.

 

42. Rádióelőadás. Beszámoló és értékelés a Szombathelyi Lajtha-emléknapok eseményeiről. Elhangzott: 1988 nov. 30-án. (Kézirat 1–3. l.)

 

43. Emlékbeszéd Lajtha Lászlóról. A Budapest XX. kerületi Zeneiskolának Lajtha László névfelvétele alkalmából rendezett emlékhangversenyén az MTA Zenetudományi Intézet Kodály-termében 1990. április 20-án..  (Kézirat), 1–5. l.

 

44. Békéstarthos. Lajtha-centenáriumi előadás. (Az ünnepi alkalommal Lajtha-hangversenyt rendeztek, 1992. június 21-én. (A Bartók-kvartett előadásában a Cinq Études, op. 20)  Mező László-Körmendi Klára játékában a Szonáta, op. 17. hangzott el.) Kézirat 1–6. l.

 

45. Bevezető előadás az 1992 márciusában, a Szombathelyen rendezett Lajtha-centenáriumi konferencia megnyitóján (kézirat) 1– 4. l. (Ugyanitt és ugyanekkor hangzott el Az utolsó európai kitekintés és búcsú című konferenciaelőadás is. Lásd a fenti lista I/16. sz tételét)

 

46. Az Henry Barraud-levelezés forrásértéke. Az előadás elhangzott: az MTA Zenetudományi Intézetben, Lajtha László centenáriuma alkalmából rendezett tudományos konferencián, 1992. október 29. Kézirat, 1–9. l. + mellékletek

 

47. Lajtha László (1892–1963). (Lexikoncikk, datálatlan tudományos pályakép, kézirat) 1–6. l.

 

48. Az írás szerepe Lajtha László munkásságában. Előadás az MTA Zenetudományi Intézetben, 1992. április 9-én. Kézirat, 1–10. l.

A témának egy új, bővebb változata, lásd a Muzsika-cikket fent, III/17. sz.)

   

49. Lajtha László zenéjének két arca. Rádióelőadás a centenárium alkalmából,

az „Évfordulók nyomában” c. rádiósorozatban, adás: 1992. jún. 30. (22 óra) kézirat, 1–14. l.

 

50. Lajtha László T. S. Eliot munkatársa Londonban: 1947–1948. (kézirat 1–18. l. (Bővebb változata a New Hungarian Qarterly-ben megjelent írásnak, lásd a III/14. sz.)

 

51. Kortársi emlékezések Lajtháról. Előadás a Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság II. tudományos konferenciáján, 2002. október 26-án, Kárpáti János 70. születésnapja tiszteletére. (Kézirat)

 

52. Lajtha-portré három nézetben (Vargyas Lajos, Veress Sándor, László Gyula). Előadás Lajtha László születésének 125. évfordulója alkalmából. MMA (Művészetelméleti Tagozat), Pesti Vigadó, 2017. május 24. (Kézirat)

 

53. Hét nekrológ Lajtha László halálára. Eszmélés, önvizsgálat, továbblépés. Előadás Lajtha László születésének 125. évfordulója alkalmából. MTA BTK ZTI (20.–21. sz.-i M. Z. Archívum), 2017. szeptember 21. (Kézirat)

 

VI. Hanglemezismertetések, műismertetések(töredékes jegyzék)

 

54. Hanglemezismertetés. Két dal a Trois Nocturnes-ből (Júniusi éjszakák no 2, Őszi éj No 3,) szoprán hangra, hárfára és vonósnégyesre (Victor Hugo és Henri de Régnier verseinek fordításával) SLPX....

2. Három Mária himnusz női karra orgonakísérettel

3. Magnificat  

 

Műismertetések (megjelenésük feledésbe merült, vsz.többségükben az Orsz.Filh. Műsorfüzete számára írt ismertetések. Minthogy nagy részük elveszett, ezért nem adok bibliográfiai sorszámot az alábbi, töredékes műfajcsoportnak)

 

1. Két darab szóló fuvolára, op. 69. (kézirat)

 

2. Trió fuvolára, gordonkára és hárfára op. 22 (kézirat)

 

3. Sinfonietta, op. 43 (kézirat)

 

4. Divertissement p. 25 (kézirat)

 

5. III. szimfónia. (kézirat), 2. l.

 

6. Sonate en concert fuvolára és zongorára, op. 64 (kézirat, 1992.) 2. l.

 

7. Quatre hommage, op. 42 (kézirat, két változatban, két előadáshoz)

 

8. Marionettes, op. 26. Orsz. Filh. Műsorfüzete, 1983. április 6.

 

VII. Két centenáriumi kiállítás tudományos terve: Budapest, Párizs (1992) (Kéziratok)

 

55. Lajtha László. Budapest, Néprajzi Múzeum, A Magyar Kultúra Napja: 1992 jan. 21. (kéziratos tervek, feliratok)

 

56. Lászlo Lajtha. Párizs, Magyar Intézet (Francia kézirat, tablók, feliratok), 1992. őszén

 

2017. november 26.

Kapcsolat: lajtha@hagyomanyokhaza.hu Keresett szöveg: