Lajtha László

Solymosi Tari Emőke Lajtha Lászlóról szóló írásai,
előadásai, rádió- és televízióműsorai stb.

 

Önálló kötet:

 

2007:  „…magam titkos szobája”. Lajtha László A kék kalap című vígoperájának keletkezéstörténete, esztétikai vonatkozásai, zenetörténeti kapcsolódásai. Budapest: Hagyományok Háza, 2007. (149 számozott oldal)

 

 

 

A könyv a rövidített változata a következő muzikológusi szakdolgozatnak: Lajtha László vígoperája, A kék kalap (Le chapeau bleu, Op. 51). A mű keletkezéstörténete, esztétikai vonatkozásai, zenetörténeti kapcsolódásai. Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Zenetudományi Tanszak, Budapest, 2002. Megtekinthető a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem könyvtárában. (138 oldal + 44 oldal melléklet)  

 

2010: Két világ közt. Beszélgetések Lajtha Lászlóról. Budapest, Hagyományok Háza, 2010.  (341 számozott oldal)

 

 
 

 

 

Egyéb önálló kiadványok:

 

1992 Lajtha László / László Lajtha 1892–1992. Budapest: Artisjus. (16 számozott oldal)
  (Műjegyzék, ismertetés a színpadi művekről, magyarul, angolul és franciául.)
2008 László Lajtha 1892–1963. Budapest: Editio Musica, 2008. (63 számozott oldal)
  (Teljes műjegyzék a művek legfontosabb adataival, diszkográfiával, angolul és magyarul.)

 

 

Szerkesztés:

 

2010     Erdélyi Zsuzsanna: A „kockás füzet”. Úttalan utakon Lajtha Lászlóval. A szöveget gondozta, a jegyzeteket és az utószót írta: Solymosi Tari Emőke. Budapest: Hagyományok Háza, 2010.

 

 

2014     Ős és utód nélkül. Fábián László írásai Lajtha Lászlóról. A Lajtha házaspár és Fábián László levelezése. Szerkesztette, közreadja és az előszót írta Solymosi Tari Emőke. Budapest: Országos Széchényi Könyvtár, Gondolat Kiadó, 2014.

 

 

 

Tanulmány tanulmánykötetben:

 

2005     „A Nemzeti Zenede története (1919–1949).”
In: Tari Lujza – Iványi-Papp Mónika – Sz. Farkas Márta – Solymosi Tari Emőke – Gulyásné Somogyi Klára: A Nemzeti Zenede. Szerkesztette Tari Lujza és Sz. Farkas Márta. Budapest: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Budapesti Tanárképző Intézete, 2005, 177–257. (81 oldal)
 
2013     „»Arisztofaneszi arcfintor«, avagy »az első pacifista balett«. Lajtha első színpadi műve, a Lysistrata bemutatásának körülményei és sajtóvisszhangja.” In: Tanulmánykötet Ujfalussy József emlékére. Tanulmányok, emlékírások, hommage-ok. Szerkesztette Berlász Melinda és Grabócz Márta. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, L’Harmattan Kiadó, 2013, 323–347.
 
2013 Diktatúrákkal szemben, hajlíthatatlanul. Lajtha László az üldözöttekért. In: Haramiák és emberek. Szerkesztette: Hantó Zsuzsa. Budapest: Pytheas, 2013, 311–319.
 
2017     „»Népdal-dráma« az 1950-es évekből. Tamási Áron és Lajtha László Bujdosó lánya.” In: Jégtörő írók. Tamási Áron- és Sütő András emlékkonferencia. Szerkesztette Ablonczy László. Budapest: Magyar Művészeti Akadémia, 2017, 41–58.
 
2017     „»...nem akartam bartókos lenni...« Lajtha László Bartók-képe”. In: Divertimento concertante – Tanulmányok Bartók Béláról és Járdányi Pálról. Szerkesztette: Fehér Anikó és Windhager Ákos. (Fundamenta profunda 7.) Budapest: Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet, 2017, 23–31.
 
2019     „»...kényszerült meddő élet«. Lajtha László a Nagy Háborúban”. In: Halottak élén. Magyar irodalom és művészet az I. világháborúban. A Tokaji Írótábor évkönyve XXVIII. Bíbor Kiadó, 2019, 175–183.
 
2019 „...mint a szél a parazsat” – Lajtha László és 7. szimfóniája. In: 1956 és a zenei élet. Előzmények, történések, következmények. Szerk.: Gyarmati György és Péteri Lóránt. Budapest–Pécs: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, Kronosz Kiadó, 2019, 219–242.
 
2022     „»...bokáig a magyar talajban«. Magyarság és európaiság Lajtha László művészetében”. In: Biró Viola, Gombos László, Józsa Mónika, Kusz Veronika, Medgyesy S. Norbert, Solymosi Tari Emőke: Kárpát-medencei Komolyzenei Fesztivál – Zenetudományi Konferencia 2021. Szerkesztette: Gombos László. 2022.
 
2022     „Vigasztaló Arlequin – Lajtha László balettjei”. In: A kiválasztott. A magyar tánckultúra Nizsinszkj-öröksége. Szerkesztette: Bólya Anna Mária, Windhager Ákos. Műhelytanulmányok IV. évf./10. Budapest: MMA-MMKI, 2022, 59–70.

 

 

Tanulmányok folyóiratban:

 

1993     „A kék kalap. Az ötlettől az ősbemutatóig.” Magyar Zene 1993/1 (XXXIV. évf. 1.szám, 1993. március), 43–47. (Az 1992. október 29-i konferenciaelőadás szövege.)
 
2003     „»A Szeretet és a Szépség szigete«. Adalékok Lajtha László művészetének XVII–XVIII. századi inspirációjához.” Magyar Zene 2003/3 (XLI. évf. 3. szám, 2003. augusztus), 327–336. (A 2002. október 25-i konferenciaelőadás szövege.)
 
2004     „Lajtha László előadása Mozartról a Nemzeti Zenedében Mozart halálának 150. évfordulója alkalmából megtartott hangversenyen.” Magyar Zene 2004/1 (XLII. évf. 1. szám, 2004. február), 79–86. (bevezető és közreadás)
 
2006     „»Bartók […] mindig latinnak nevezett.« Bartók Béla hatása Lajtha László életútjára és esztétikájára.”  Parlando XLVIII. évf. 2006/6, 5–13. (A 2006. május 27-i konferenciaelőadás szövege.)
 
2007     „A párizsi Schola Cantorum követe. Lajtha László, a Nemzeti Zenede tanára – I. rész.” Parlando XLIX. évf. 2007/4, 35–44. (A 2003. június 22-i konferenciaelőadás szövege.)
 
2007     „A párizsi Schola Cantorum követe. Lajtha László, a Nemzeti Zenede tanára – II. rész.” Parlando XLIX. évf. 2007/5, 16–23. (A 2003. június 22-i konferenciaelőadás szövege.)
 
2007     „»Históriai hangversenyek« és »önképzés igen szép sikerrel«. Zenetörténet-oktatás, zenetörténeti hangversenyek és zenetörténeti önképzőkör a Nemzeti Zenede utolsó 30 évében.” Magyar Zene 2007/1 (XLV. évf. 1. szám, 2007. február), 65–78. (A 2005. október 9-i konferenciaelőadás szövege.)
 
2007     „»Bartók always called me Latin«: The Influence of Béla Bartók on László Lajtha’s Life and Art.” Studia Musicologica 48/1–2, 2007, 215–223. (A 2006. március 23-i konferenciaelőadás szövege.)
 
2008     „Commedia dell’arte és bábjáték. Az »irrealitás-élmény« Lajtha Capriccio című balettjében.” Magyar Zene 2008/1 (XLVI. évf. 1. szám, 2008. február), 97–108. (A 2007. október 27-i konferenciaelőadás szövege.)
 
2008     „»Csak a zene volt fontos«. Beszélgetés Kemény Endrével Lajtha Lászlóról, a Nemzeti Zenedéről, a kamarazenetanításról és sok másról.”  Parlando 50. évf. 2008/1, 54–62.
 
2008     „»Lajtha pedagógusi vénája legalább olyan erős volt, mint a zeneszerzői.« Beszélgetés Arányi-Aschner György zeneszerzővel Lajtha László zeneszerzésóráiról, a »42-es cipőről«, és arról, hogy mitől lesz egy komponista sikeres…”   Parlando 50. évf. 2008/2, 47–53.
 
2008     „»Az elsődleges kívánsága a mély, benső átélés volt.« Adalékok Lajtha László tanári portréjához Antal Lívia énekművésznőtől.” Parlando 50. évf. 2008/3, 27–36.
 
2009     „Lajtha és a menüett.” Magyar Zene 2009/2 (XLVII. évf. 2. szám, 2009. május), 181–192. (A 2008. február 16-i konferenciaelőadás szövege.)
 
2010     „Filmzeneírás – szabadon: Höllering és Lajtha.” Magyar Zene 2010/1 (XLVIII. évf. 1. szám, 2010. február), 69–73. (A 2009. november 29-i konferenciaelőadás szövege.)
 
2011     „László Lajtha, a composer in the time of the dictatorship.” In: Zsuzsa Hantó: Banished families. Communist repression of „class enemies” in Hungary. Budapest: Magyar Ház, 2011, 239–245.
 
2011     „Lajtha, az ember. A közelgő kettős évforduló elé.” Parlando 2011/5, 8–15.
 
2012     „Motion picture as the »musical play of the future«. Lajtha, Höllering, and Eliot.” Hungarian Review 3/3 (may 2012): 81–93.
 
2013     „»Olyanok voltak, mint Castor és Pollux«. Lajtha László és Tamási Áron.” Magyar Szemle 2013. augusztus (Új folyam XXII. évf. 7–8. szám), 39–51.
 
2013     „Lajtha László zenés színházi művei, avagy kedvcsináló a Lajtha-balettek leendő koreográfusainak I.” Tánctudományi Közlemények 2013/1 (V. évf. 1. szám), 1–17.
 
2014     „»...mégis újra és újra fölszökken«. Lajtha László és Romain Rolland.” Magyar Szemle 2014. április (Új folyam XXIII. évf. 3–4. szám), 83–92.
 
2014     „»Kitörölhetetlen a lelkemből.« Lajtha László a fronton.” Irodalmi Magazin, II. évf. 2014/2, 44–47.
 
2016     „Lajtha László »Forradalmi« szimfóniája.” Magyar Művészet 2016/4 (IV. évf. 4. szám), 97–106.
 
2020     „»Anyaga magyar, megmunkálása francia…«. Lajtha László, »Franciaország szerelmese«.” Napút 8. Nemzet a muzsikájában, XXII. évf. 8. szám (2020. október), 225–233.
 
2021     „»...ma grande Amie«. Lajtha László és Nadia Boulanger”. Parlando, 2021/2.
 
2022     „Vigasztaló Arlequin – Lajtha László balettjei”. Valóság LXV/11. (2022/11), 64–74.
 

 

 

Egyéb cikkek Lajtháról: 

 

1989     „Mise fríg hangnemben a gyötrődés napjaiból. Hagyatékrendezés 95 évesen.” Ritmus II/3, 5.
 
1996     „Mozaikok Lajtha László életéből és munkásságából.” Testvérkereső, 1996 (az „Európa”-Club negyedik könyve),  83–95. (A Bécsben megtartott előadás szövege)
 
1997     „Lajthára emlékeztek Párizsban. Emlékplakett-átadás a Magyar Intézetben.” Muzsika 40/3 (1997. március), 18–19.
 
1998     „A harmincas évek Párizsának zenéje és muzsikusai. Konferencia és magyar hangverseny a Sorbonne-on.” [ Music and musicians in Paris of the 1930-es] Muzsika 41/2 (1998. február), 18–19.
 
1998     „Egy felfedezendő zeneszerző: Lajtha László. Magyar anyagból, francia verettel...” Gramofon III/1, 12–14.
 
1998     „Lajtha vígoperája Kolozsvárott. Színpadi világpremier fél évszázados késéssel.” Gramofon III/6, 12–13.
 
1998     „A kék kalap. Lajtha László vígoperájának színpadi világpremierje Kolozsvárott.” Operaélet május–június, 7–16.
 
1999     „Lajtha-bemutató a londoni Wigmore Hallban. A Takács Zongorás Trió első CD-je.”  Gramofon IV/5, 12–13.
 
1999     „Lajtha-premier Londonban. A Takács Zongorás Trió legújabb sikere.” Népszabadság április 2. (LVII., 77. szám, Budapesti kiadás), 10.
 
2007     „Franciaország szerelmese. 115 éve született Lajtha László (1892–1963).” Zene–Zene–Tánc 2007/4, 17–18.
 
2008     „Bartók és Lajtha barátsága. Két mester – egy esten.” MÜPA-magazin, III. évf. 2. szám (március/április), 32–33.
 
2008     „Konferencia Lajtha László tiszteletére.” A Magyar Kodály Társaság Hírei XXX. évf. 2008/1 (március), 49–51.
 
2010     „Félelmek hangján. Lajtha László 1950-ben írt miséje a Budapesti Tavaszi Fesztiválon.” Magyar Nemzet (hétvégi magazin), LXXIII. évf. 84. szám, budapesti kiadás, 2010. március 27. szombat, 40.
 
2013     „»Végakarat teljesítve«. A Lajtha-emléknap kapcsán.” Muzsika, 2013. április.

 

 

ELŐADÁSOK:

 

Előadás nemzetközi konferencián, angol nyelven:

Nemzetközi Bartók-konferencia (”Bartók’s Orbit. The Context and Sphere of Influence of His Work”) Budapest, Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézet, Bartók Archívum. Bartók always called me Latin. The Influence of Béla Bartók on László Lajtha’s Life and Art. 2006. március 23. (Megjelent: Studia Musicologica, an International Journal of Musicology, Volume 48, 2007, 48/1–2, 215–223.)

 

Előadások hazai konferenciákon:

Az MTA Zenetudományi Intézete által Lajtha László centenáriuma alkalmából rendezett tudományos konferencia, Budapest. A kék kalap. Az ötlettől az ősbemutatóig. 1992. október 29. (Megjelent: Magyar Zene XXXIV/1 /1993. márc./, 43–47.)

 

A Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság II. tudományos konferenciája, Budapest. „A Szeretet és a Szépség szigete”. Adalékok Lajtha László művészetének XVII–XVIII. századi inspirációjához. 2002. október 25. (Megjelent: Magyar Zene XLI/3 /2003. aug./, 327–336.) 

 

Földvári Napok 2003, Zenetudományi Konferencia, Balatonföldvár. A párizsi Schola Cantorum követe. Lajtha László, a Nemzeti Zenede tanára. 2003. június 22. (Megjelent 2 részben: Parlando XLIX. évf. 2007/4, 35–44. és XLIX. évf. 2007/5, 16–23.)

 

A Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság IV., a 90 éves Papp Géza és a 80 éves Sárosi Bálint tiszteletére rendezett tudományos konferenciája, Budapest. „Históriai hangversenyek” és „önképzés szép sikerrel”. Zenetörténet-oktatás, zenetörténeti előadások és koncertek a Nemzeti Zenede történetének utolsó harminc évében. 2005. október 9. (Megjelent: Magyar Zene XLV/1. /2007. február/ 65–78.)

 

I. Európai Regionális Zenepedagógiai Konferencia Bartók Béla emlékére a ZETA rendezésében, Budapest, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem. „Bartók engem mindig latinnak nevezett”. Bartók Béla hatása Lajtha László életútjára és esztétikájára. 2006. május 27. (Megjelent: Parlando XLVIII. évf. 2006/6, 5–13.)

 

A Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság V., a 75 éves Kárpáti János  tiszteletére rendezett tudományos konferenciája, Budapest. Commedia dell’arte és bábjáték. Az „irrealitás-élmény” Lajtha Capriccio című balettjében. 2007. október 27. (Megjelent: Magyar Zene, XLVI/1. /2008. február/ 97–108.)

 

A Lajtha Alapítvány és a Hagyományok Háza által szervezett tudományos konferencia Lajtha László születésének 115. és halálának 45. évfordulója tiszteletére, Budapest, Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézet. Lajtha és a menüett. 2008. február 16.  

 

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem tudományos ülésszaka Kovács Sándor 60. születésnapjának tiszteletére, Budapest, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem. Filmzeneírás – szabadon: Höllering és Lajtha. 2009. november 29.

 

„Kiszolgáltatva, de senkitől sem védve” – a budapestről kitelepítettek konferenciája, Budapest, Barabás-villa. Lajtha László a kitelepítettekért, avagy az 1951-ben kapott Kossuth-díj története. 2011. szeptember 21.

 

Kultúra – érték – változás a táncművészetben, a táncpedagógiában és a tánckutatásban címmel megrendezett III. Nemzetközi Tánctudományi Konferencia, Budapest, Magyar Táncművészeti Főiskola. „Az első pacifista balett”. Lajtha László és Brada Rezső Lysistrata című táncjátékának bemutatása a budapesti Operaházban, 1937-ben. 2011. november 11.

 

„HIT – HŰSÉG – HAZA” A protestáns graduáloktól a genfi zsoltárokig. Kálmáncsa, református templom. 120 éve született Lajtha László. 2012. szeptember 22.

 

MTA BTK Zenetudományi Intézet, Lajtha Emléknap – Konferencia az 50 éve elhunyt Lajtha László emlékére. Budapest, MTA BTK ZTI, Bartók terem. „…comme une fleur”. Lajtha levelei Európa lelkiismeretéhez. 2013. február 16.

 

Az MTA BTK Zenetudományi Intézet által A zene és a nagy háború címmel szervezett konferencia, Budapest, MTA BTK ZTI, Bartók terem. „...átlőtték a sipkám a fejemen.” Lajtha László az I. világháborúban. 2014. november 27.

 

A Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti Tagozata által szervezett Magyarok francia földön a XX. században című konferencia. Budapest, Pesti Vigadó, Makovecz terem. Lajtha, László, „Franciaország szerelmese”. 2016. május 13.

 

A Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti Tagozata által szervezett Jégtörő írók című emlékülés, Budapest, Pesti Vigadó, Makovecz terem. „Népdal-dráma” az 1950-es évekből – Tamási Áron és Lajtha László „Bujdosó lánya”. 2016. szeptember 30.

 

A Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézete által rendezett Bartók és Járdányi a társművészetek tükrében című konferencia, Budapest, Pesti Vigadó, Makovecz terem. „...nem akartam Bartókos lenni” – Lajtha László Bartók-képe. 2016. október 11.

 

A Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti Tagozata által a Lajtha-nap részeként szervezett konferencia, Budapest, Pesti Vigadó, Makovecz terem. „Hommage à Watteau” – Lajtha és a festészet. 2017. május 24.

 

MTA BTK Zenetudományi Intézet, Lajtha-emléknap, Budapest, MTA BTK ZTI Bartók terem. „…ma grande Amie”. Lajtha László és Nadia Boulanger. 2017. szeptember 21.

 

46. Tokaji Írótábor, Tokaj, Tokaji Ferenc Gimnázium és Kollégium, „...kényszerült meddő élet”. Lajtha László a Nagy Háborúban. 2018. augusztus 18.

 

A Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézete által rendezett Az idő küszöbén – A magyar balett története című műhelykonferencia, Vigasztaló Arlequin – Lajtha László balettjei, 2019. május 6., Óbudai Szindbád Rendezvénytér

 

A Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság XVI., Zene és politika című tudományos konferenciája, Budapest, Zenetudományi Intézet, A fáklyák balladája – Lajtha László és a II. világháború, 2019. október 12.

 

Az I. Kárpát-medencei Komolyzenei Fesztivál keretében megrendezett zenetudományi konferencia, Debrecen, „...bokáig a magyar talajban”. Magyarság és európaiság Lajtha László művészetében, 2021. szeptember 25.

 

 

Egyéb előadások Lajtha Lászlóról Magyarországon, Párizsban és Bécsben:

 

•  Párizs, Magyar Intézet (franciául), 1992
 
•  Kőszeg, Lajtha László Zenei Tábor (magyarul és franciául), 1992
 
•  Kecskemét, Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet (magyarul és franciául), 1992
 
•  Budapest, Óbudai Társaskör, 1992
 
•  Budapest, Lajtha László Zeneiskola, 1992
 
•  Bécs, „Európa”-Club, 1996
 
•  Budapest, Bartók Béla Emlékház, 2002
 
•  Budapest, Lajtha László Zeneiskola, 2003
 
•  Budapest, Lajtha László Zeneiskola, 2005
 
•  Budapest, Hagyományok Háza, 2008 (2 előadás a Kulturális Örökség Napjai alkalmából)
 
•  Budapest, Lajtha László Zeneiskola, 2008 (előadás a Lajtha-képavatás alkalmából)
 
•  Tatabánya, Erkel Ferenc Zeneiskola, 2010. november 12. (előadás az Őszi Kortársművészeti Napokon)
 
•  Budapest, Magyar Művészeti Akadémia – Akadémiai Szalon, Kecske utca, 2012. június 27. (előadás az Úttalan utakon Lajtha Lászlóval című emlékesten)
 
•  Budapest, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, 2012. október 12.
 
•  Párizs, Magyar Intézet, 2012. november 30.
 
•  Budapest, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, 2012. december 14.
 
•  Székesfehérvár, Szent István Művelődési Ház, 2013. április 13. A Francia Akadémia első magyar zeneszerző tagja. 50 éve halt meg Lajtha László (előadás az Éneklő Ifjúság Szakmai Napok és Koncertek című rendezvénysorozat keretében)
 
•  Budakalász, Kós Károly Művelődési Ház, 2013. október 2.
 
•  Budapest, Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia Szent Kinga Közösségi Otthon, 2013. október 12.
 
•  Budapest, Magyarság Háza, 2013. december 3. (előadás a Magyar Emlékekért A Világban Közhasznú Egyesület rendezvényén)
 
•  Budapest, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Kedd Délutáni Zenetudomány sorozat (sorozatszerkesztő: Péteri Lóránt). „Tevékenysége károsan hat népi demokráciánkra”. Újabb adatok Lajtha László 1950-es és ’60-as évekbeli francia kapcsolataihoz. 2014. december 9.
 
•  Budapest, Magyar Művészeti Akadémia, székfoglaló előadás. „Én az embert éneklem.” Az „új-humanista” Lajtha László. 2015. május 8.
 
•  Nyíregyháza, Móricz Zsigmond Megyei Könyvtár konferenciaterme, előadás a 125 éve született Lajtha Lászlóról a Magyar Kodály Társaság Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tagcsoportja tagjainak, 2017. június 12.
 
•  Budapest, Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola, előadás a Lajtha László-emlékesten, 2017. október 3.
 
•  Budapest, Bartók Béla Emlékház, „Bartók, Kodály, Lajtha – a három nagy magyar” összefoglaló címmel négy előadás: 2017. október 6.: Bartók, Kodály, Lajtha zenekari művei; október 13.: Bartók, Kodály, Lajtha kórusművészete; október 20.: Bartók, Kodály, Lajtha kamarazenéje; október 27.: Bartók, Kodály, Lajtha színpadi művei
 
•  Budapest, MTA BTK Zenetudományi Intézet Bartók terem, bevezető előadás a Lajtha László kamarazenéje IV. – Hárfás kamarazene című hangversenyen, 2017. november 7.
 
•  Nyíregyháza, Vikár Sándor Zeneiskola, előadás Lajtha Lászlóról, születésének 125. és halálának 55. évfordulója alkalmából, 2018. február 23.
 
•  Veszprém, Hangvilla Multifunkcionális Közösségi Tér, előadás Lajtha László – „a harmadik nagy magyar” címmel, 2018. április 6.
 
•  Budapest, Kiscelli Múzeum, előadás Családtörténetek – Lajtha László címmel, 2024. április 26-án, a Lajta Béla 150 című kiállítás zárófesztiválján
 
•  Szentes, Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola, előadás az iskola szakmai napján „Igen ritka személyiség” – Bevezetés Lajtha László életművébe címmel, 2024. május 2.

 

 

Előadás Lajtháról a Magyar Rádióban (egyenes adás):

 

2002. január 15. 110 éve született Lajtha László. 30 perces előadás a hangverseny és a 2002-es Lajtha-díjak átadása előtt. 

 

 

KIÁLLÍTÁSRENDEZÉS:

 

2012. március 16. – július 8. Művészetek Palotája, Budapest, Fejezetek a zeneszerző Lajtha László életéből. Válogatta és a szöveget írta: Solymosi Tari Emőke (8 tablóból álló kiállítás)

 

2013. január 9. – február 3. Művészetek Palotája, Budapest, Fejezetek a zeneszerző Lajtha László életéből. Válogatta és a szöveget írta: Solymosi Tari Emőke (kibővített, 12 tablós kiállítás, összesen 100 dokumentumból) (A tablókiállítás ezt követően másfél éven át – 2013. február 16-tól 2014. augusztus 31-ig – az MTA BTK Zenetudományi Intézetben volt látható.)

 

2015. február 16. – május 31. Hagyományok Háza, Budapest, A „Nagy Mogul” – Lajtha László az I. világháborúban. A kiállítás kurátora: Solymosi Tari Emőke

 

 

RÁDIÓ- ÉS TELEVÍZÓMŰSOROK:

 

Önálló rádióműsorok Lajtháról:

 

1992. november 10. 11.40 (Bartók adó) A magyar népzene és népköltészet hetei. Lajtha László gondolatai a népzenéről.

 

1993. január 2-tól (Bartók adó) „Az eltűnt szépség nyomában” Beszélgetések Lajtha Lászlóról és műveiről. (8 részes sorozat, egyenként 30’)

 

2006. október 9. 11.30 (Bartók adó) A hét zeneműve – Lajtha: Három noktürn, Op. 34 (30’)

 

2007. június 30. 11.30 (Bartók adó) A hét zeneműve – Lajtha László: VI. szimfónia, Op. 61 (1955) (30’)

 

 

Az ÚJ ZENEI ÚJSÁG c. rádióműsorban elmondott, Lajthával kapcsolatos kritikák, tudósítások:

 

1992. június 14. (Lajtha-koncertről)

 

1997. január 25. (Párizsi Lajtha-eseményről)

 

1997. november 29–30. (Párizs – konferencia és koncertek) 

 

1998. február 14–15. (A kék kalap kolozsvári bemutatójáról)

 

2002. szeptember 21–22. (A 2002. szeptember 18-i zeneakadémiai Lajtha-emlékestről) 

 

2009. június 14. és 16. (A 2009. május 22. és 24. közötti Hárman Erdélyben című kolozsvári fesztiválról – benne Lajtha Lysistrata című balettjének bemutatójáról)   

 

 

Egyéb rádiószereplés Lajthával kapcsolatban:

 

1997. január 27. hétfő 17.00 Hangadó (Bartók adó), műsorvez.: Vogel Mária

Párizsi élménybeszámoló a Lajtha-díj átadásról és egy különleges hangszermúzeumról. 

 

 

Rádióinterjúk Solymosi Tari Emőkével Lajtha Lászlóról: 

 

Magyar Rádió

 

1993. január 8. (Bartók adó) a Muzsikáló reggel című műsorban (Lajtha–Poulenc koncertről)

 

2002. január 16. (Kossuth adó) a Reggeli krónika című műsorban (Lajtháról, illetve a Lajtha-díjról) Riporter: Bánkuti Gábor 

 

2002. január 19–20. (Kossuth és Bartók adó) az Új Zenei Újság című műsorban (Lajtháról) Riporter: Cservenka Judit

 

2002. január a Szülőföldemen című műsorban (Lajtháról) Riporter: Cservenka Judit

 

2008. február 3. 8.00 (Bartók adó) a Muzsikáló reggel című műsorban (a „…magam titkos szobája” című kötetről) Riporter: Mohai Gábor   

 

2008. február 13. 10.00 (Bartók adó) a Társalgó című műsorban (a „…magam titkos szobája” című kötetről) Riporter: Győri László

 

2008. március 9. 10.00  (Bartók adó) az Új Zenei Újság című műsorban (a „…magam titkos szobája” című kötetről) Riporter: Katona Márta

 

2008. március 11. 20.54 (Bartók adó) Operabarátok negyedórája. Magyar Kornél műsora. (Összefoglaló a Hagyományok Háza és az Operaház együttműködéséről, valamint Solymosi Tari Emőke „…magam titkos szobája” című kötetének bemutatójáról, a március 4-i operaházi sajtótájékoztatóról)

 

2008. március 27. 19.00 (Bartók adó) Solymosi Tari Emőke: „…magam titkos szobája”. A Lajtha-könyv szerzőjével Katona Márta beszélget (30’)

 

Civil Rádió:

 

2008. február 16. 15.00  Beszélgetés Solymosi Tari Emőke „…magam titkos szobája” című kötetéről az Ahol zene szól című műsorban. Szerkesztő-riporter: Herbert Veronika (35’) 

 

2008. április 27. 16.30 – 18.00 Beszélgetés Solymosi Tari Emőkével a „…magam titkos szobája” című kötet kapcsán a Végtelen című kulturális magazinban. Szerkesztő-riporter: Görög Mária és Krausz Tivadar (90’)

 

Kolozsvári Rádió:

2009. augusztus 3. Interjú a Hárman Erdélyben című kolozsvári fesztivál kapcsán

 

 

Televízióműsorok:

 

1992: Száz éve született Lajtha László. Magyar Televízó, június 30. (49’) (forgatókönyvírás, szakértői munka)

 

2003: Lajtha László 1892–1963. Duna Televízió, február 17. (40’) (forgatókönyvírás, szakértői munka)

 

2006:  Zenei 56. Duna Televízió (ismétlése: december 11. 22.30) (nyilatkozat Lajtháról)

 

2008: Beszélgetés Solymosi Tari Emőke „…magam titkos szobája” című kötetéről az  Otthonunk, Zugló című műsorban, Zugló TV, február 7. 19.00, továbbá húsz ismétlés, 6. heti adás, II. rész. Szerkesztő-riporter: Kővári Miklós

 

2008: Beszélgetés Lajtha Lászlóról a Körhinta című műsorban, Echo TV, 2008. április 13. vasárnap, 13.30. Szerkesztő riporter: Széphelyi Petra (30’)  

 

2009: Beszélgetés Lajtha Lászlóról a Hárman Erdélyben című műsorban, Duna TV, 2009. augusztus 11. Szerkesztő: Selmeczi Borbála 

 

LAJTHA-LEMEZEK KÍSÉRŐSZÖVEGE (14 CD, 1 LP)

 

CD-k:

 

Marco Polo 8.223473
Piano Works
Des ecrits d’un musicien Op. 1, Contes Op. 2, PréludeSix Piano Pieces Op. 14, Three Berceuses
(Klára Körmendi)

 

Marco Polo 8.223667
Orchestral Works Vol. 1
Suite No. 3, Op. 56, Hortobágy, Op.21, Symphony No. 7, “Revolution Symphony” Op. 63
(Pécs Symphony Orchestra, Nicolás Pasquet)

 

Marco Polo 8.223668
Orchestral Works Vol. 2
Capriccio, Suite de ballet Op. 39
(Pécs Symphony Orchestra, Nicolás Pasquet)

 

Marco Polo 8.223669
Orchestral Works Vol. 3
Symphony No. 2, Op. 27, Variations Op. 44
(Pécs Symphony Orchestra, Nicolás Pasquet)

 

Marco Polo 8.223670
Orchestral Works Vol. 4
Suite pour Orchestre, In Memoriam Op. 35, Symphony No. 1, Op. 24
(Pécs Symphony Orchestra, Nicolás Pasquet)

 

Marco Polo 8.223671
Orchestral Works Vol. 5
Symphony No. 4 “Spring”, Op. 52, Suite No. 2, Op. 38, Symphony No. 3, Op. 45
(Pécs Symphony Orchestra, Nicolás Pasquet)

 

Marco Polo 8.223672
Orchestral Works Vol. 6
Symphony No. 6, Op. 61, Symphony No. 5, Op. 55, Lysistrata – Ballet, Op. 19
(Pécs Symphony Orchestra, Nicolás Pasquet)

 

Marco Polo 8.223673
Orchestral Works Vol. 7
Symphony No. 8, Op. 66, Symphony No. 9, Op. 67
(Pécs Symphony Orchestra, Nicolás Pasquet)

 

Hungaroton HCD 31776
Marionettes, Op. 26, Trois Nocturnes, Op. 34, 2ème Quintette, Op. 46
(Iván ldikó, Matuz István, Rónaszéki Tamás, Sárosi Péter, Ludmány Emil, Vas Katalin, Szilvásy Júlia, vezényel Matuz Gergely)

 

Hungaroton HCD 31815
Trio concertant, Op. 10, Sonatine pour violon et piano, Op. 13
(Takács Nagy Trió)

 

Hungaroton HCD 31833
Missa in tono Phrygio „In diebus tribulationis 1950”, Op. 50
(Szent István Király Oratóriumkórus és Szimfonikus Zenekar, vezényel Záborszky Kálmán)

 

Hungaroton HCD 31933
Hungarian folksongs for voice and piano
(Meláth Andrea, Virág Emese)

 

BMC CD 189
Complete Works for String Orchestra
Les Soli, Op. 33, Sinfonietta No. 1, Op. 43, Sinfonietta No. 2, Op. 62
(Budapest Chamber Symphony, conducted by Simone Fontanelli, Imre Rohmann, Péter Csaba)

 

Sony Music LC 06868
Paris Bar
Françaix, Tansman, Lajtha
Lajtha Piano Quartett, Op. 6
(Notos Quartett)

 

LP:

 

Radioton SLPX 31388
Missa in tono Phrygio „In diebus tribulationis 1950”, Op. 50
(Szent István Király Oratóriumkórus és Szimfonikus Zenekar, vezényel Záborszky Kálmán)

 

 

INTERNET:

 

info.bmc.hu/index.php?node=artists&table=SZERZO&id=20

Zeneszerzői adatbázis – Lajtha László opusz-számmal ellátott műveinek adattára angol nyelven (2002-től)

 

lajtha.hu

Honlapstruktúra, szerkesztés, több tanulmány, műjegyzék, diszkográfia stb. (2008-tól, jelenleg is feltöltés alatt) 

 

 

EGYÉB:

 

Közreműködés a centenáriumi Lajtha-emlékkiállítás megrendezésében (Néprajzi Múzeum, Berlász Melinda munkatársaként, 1992)

 

Forgatókönyvírás, zsűrizés, szakértői munka a „Lajtha László és kora” országos vetélkedőn (1992. november 23. – 1993. február 15., rendezte a Magyar Zenei Tanács)

 

A hagyaték rendezése, listakészítés, a Hagyományok Házának történő átadás előkészítése, 2001.

 

Zsűrielnökség az Országos Lajtha műveltségi vetélkedőn, 2004. április 22. Pesterzsébeti Lajtha László Zeneiskola. 

 

A Lajtha 115. születési évfordulója alkalmából tartott koszorúzáson emlékbeszéd tartása (Farkasréti Temető, 2007. július 2. hétfő, 11.00)

 

A Lajtha 115. születési és 45. halálévfordulója alkalmából megrendezett egésznapos tudományos konferencia (2008. február 16.) szervezése, szerkesztése  

 

Zsűrielnökség az Országos Lajtha műveltségi vetélkedőn, 2009. április 30. Pesterzsébeti Lajtha László Zeneiskola. 

Kapcsolat: lajtha@hagyomanyokhaza.hu Keresett szöveg: