Lajtha László

Néprajz

 

 • Bátky Zsigmond dr.: Pásztor ivópoharak. Budapest, 1928
 • Bátky Zsigmond dr.: Rábaközi hímzések. Magyar Népművészet. Budapest, 1924
 • Bátky Zsigmond dr.: Szilágysági hímzések. Magyar Népművészet. Budapest, 1924
 • Ébner Sándor dr.: Bodrogközi szőttesek. Magyar Népművészet. Budapest, 1924
 • *** Erdély, ahogy mi láttuk. Válogatott tanulmányok. Tóth László, Domahidy András, Kováts Árpád et. al. Sylvester Rt., Budapest, 1937  Lajtha ex-libris 29.
 • Ferenc Kornélia – Palotay Gertrud: Hímzőmesterség. Szerzői kiadás, Budapest   LL-nak szóló dedikálással.
 • Gönyey Sándor: Drávaszögi hímzések. Magyar Népművészet. Budapest, 1944
 • Gulyás Károly–Krizsán János: Fekete Magyarország. Bethlen Gábor Irodalmi és Nyomdai Rt., Budapest, 1933
 • Gulyás Károly–Krizsán János: Fekete Magyarország. Bethlen Gábor Irodalmi és Nyomdai Rt., Budapest, 1933
 • Györffy István dr.: Hímes tojások. Magyar Népművészet. Budapest, 1925
 • Györffy István dr.: Jászsági szűcshímzések. Magyar Népművészet. Budapest, 1924
 • Györffy István dr.: Nagykun szűrhímzések. Magyar Népművészet. Budapest, 1925
 • Kemény György dr.: Mézeskalácsok. Magyar Népművészet. Budapest, 1925
 • Kós Károly: Erdély. Kultúrtörténeti vázlat. Erdélyi Szépmíves Céh, Kolozsvár, 1929
 • Kós Károly: Erdély. Kultúrtörténeti vázlat. Erdélyi Szépmíves Céh, Kolozsvár, 1929
 • Luby Margit: A parasztélet rendje. Centrum Kiadóvállalat Rt., Budapest, 1935
 • Luby Margit: Fogyó legelőkön. Athenaeum, Budapest
 • Madarassy László dr.: Vésett pásztörtülkök. Magyar Népművészet. Budapest, 1925
 • Madarassy László: Dunántúli tükrösök. Budapest, 1932
 • Palotay Gertrud – Szabó T. Attila: Mezőségi magyar hímzések. Erdélyi Tudományos Füzetek. Kolozsvár, 1944    LL-nak szóló dedikációval.
 • Palotay Gertrud: A szolnokdobokai Szék magyar hímzései. Erdélyi Tudományos Füzetek. Kolozsvár, 1944   LL-nak szóló dedikációval
 • Palotay Gertrud: Árva Bethlen Kata fonalas munkái. Erdélyi Tudományos Füzetek. Kolozsvár, 1940
  Szádeczky Kardoss Lajos: A székely nemzet története és alkotmánya. Hargitváralja J.Sz.K., Franklin Társulat, Budapest, 1927
 • Szűcs Sándor: A régi Sárrét világa. Bolyai Könyvek. Bolyai Akadémia, Turul Szövetség Könyv- és Lapterjesztő Kft., Budapest
 • Viski Károly dr.: Dunántúli bútorok. Magyar Népművészet. Budapest, 1925
 • Viski Károly dr.: Székely hímzések. Magyar Népművészet. Budapest, 1924
 • Viski Károly: Tiszafüredi cserépedények. Budapest, 1932
Kapcsolat: lajtha@hagyomanyokhaza.hu Keresett szöveg: