Lajtha László

Népzene

 • *** Magyar népzenei gramofonfelvételek. Az Országos Magyar Történeti Múzeum Néprajzi Osztályának felvételei. I. sorozat. Országos Magyar Történeti Múzeum, Budapest, 1937  Jelölések, jegyzetek a könyv hátoldalán is.
 • *** Serbo-Croatian Folk Songs. (Bartók and Lord). Columbia University, New York, 1951
 • Bartók Béla: Népzenénk és a szomszéd népek népzenéje 127 dallammal. Zeneműkiadó Vállalat, Budapest, 1952
 • Bartók Béla: Népzenénk és a szomszéd népek népzenéje 127 dallammal. Zeneműkiadó Vállalat, Budapest, 1952
 • Domokos Pál Péter – Rajeczky Benjámin: Csángó népzene I. Zeneműkiadó Vállalat, Budapest, 1956
 • Domokos Pál Péter – Rajeczky Benjámin: Csángó népzene II. Zeneműkiadó Vállalat, Budapest, 1961
 • Faragó József – Jagamas János: Moldvai csángó népdalok és népballadák. A zenei anyag összeállításában részt vett Szegő Júlia. Állami Irodalmi és Művészeti Kiadó Bukarest é.n.
  Lajtha Lászlónak szóló kézírásos ajánlással a két szerkesztőtől (1955)    a könyvben két összehajtogatott papír, amelyeken kézírásos (Lajtha) idézetek vannak a Bibliából
 • Gönyey Sándor (összeállító):11 táncdal. Lajtha László és mások gyűjtéséből. Zeneműkiadó, Budapest, 3 példány
 • Kerényi György: A magyar népzene tára. Gyermekjátékok. szerk.: Bartók Béla és Kodály Zoltán. Zeneműkiadó Vállalat, Budapest, 1951
 • Kiss Lajos: A magyar népzene tára. III/A Lakodalom szerk.: Bartók Béla és Kodály Zoltán. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1955     benne Kodály Zoltán aláírása tollal
 • Kiss Lajos: A magyar népzene tára. III/B Lakodalom. szerk. Bartók Béla és Kodály Zoltán Akadémiai Kiadó, Budapest, 1956
 • Lajtha László: Dunántúli táncok és dallamok I. Népzenei Monográfiák V.Zeneműkiadó Vállalat, Budapest, 1962
 • Lajtha László: Sopronmegyei virrasztó énekek. Népzenei Monográfiák IV.Zeneműkiadó Vállalat, Budapest, 1956
 • Lajtha László: Széki gyűjtés. Népzenei Monográfiák II. Zeneműkiadó, Budapest, 1954 2 példány, egyik kemény, másik puha fedeles
 • Lajtha László: Szépkenyerűszentmártoni gyűjtés. Editio Musica, Budapest, 1954
 • Lajtha László: Szépkenyerűszentmártoni gyűjtés. Népzenei Monográfiák I. Zeneműkiadó Vállalat, Budapest, 1954
 • Pásztortűz. 1941. szeptember 15. benne a 462-464. oldalon Erdélyi népköltés, Lajtha László gyűjtése
 • Szegő Júlia: Bartók Béla a népdalkutató. Állami Irodalmi és Művészeti Kiadó Bukarest (1956)
Kapcsolat: lajtha@hagyomanyokhaza.hu Keresett szöveg: