Lajtha László

Zenetörténet

 

 • *** Beethoven’s Letters. Szerk. A. Eaglefield-Hull. J.M.Dent & Sons LTD.,London, 1926
 • *** Die Erinnerungen an Beethoven. összegyűjtötte Friedrich Kerst. Verlag von Julius Hoffmann, Stuttgart, 1913  L.L. neve mint tul.
 • *** L’ Age nouveau juin 1950 numéro 51. Revue mensuelle d’expression et d’étude des arts, des lettres et des idées. Fondateur: Marcello-Fabri
 • *** La Revue Internationale de Musique. Paris, mars-avril 1938   Benne mellékletként: Lajtha: Sérénade pour Trio a cordes – Dialogue (Cahier de musique inedite)
 • *** La Revue Internationale de Musique. Paris, octobre-novembre 1938    Benne Lajtha véleménye a kortárs zene tendenciáiról 645-651. oldal
 • *** La Revue Musicale. Janvier 1940. Lajtháról a 48. oldalon 
 • *** Ludwig van Beethovens Briefe. Insel-Verlag, Leipzig, 1917
 • *** Nouvelle Revue de Hongrie février 1941. Les racines du christianisme hongrois. Société de la Nouvelle Revue de Hongrie, Budapest.      Benne: Lajtha: Les origines de l’art populaire
 • *** Nouvelle Revue de Hongrie Janvier 1941. La Hongrie et la Yougoslavie. Société de la Nouvelle Revue de Hongrie, Budapest.    Benne: Ladislas Lajtha: Qu’est-ce que l’art populaire 20-25. oldal
 • *** Nouvelle Revue de Hongrie. Noel 1941 „Entre l’Orient et l’Occident”  Benne: Ladislas Lajtha: La danse hongroise, 530-538. oldal
 • *** Studia Memoriae Belae Bartok Sacra. Adiuvantibus Zoltan Kodály et Laszlo Lajtha. Curant Benjamin Rajeczky et Lajos Vargyas. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1956
 • *** The Life of Hector Berlioz as written by himself in his letters and memoirs. J.M. Dent & Co. London, 1903
 • *** Új éneket… Balla Péter énekei (készült a Ráday Kollégium Sokszorosító Műhelyében)
 • *** Zenei szemle. 1927. február-március, Budapest. 118. oldal: Lajtha: Két régi lantról
 • *** Zenei szemle. 1927.január, Budapest. 82. oldal: Lajtha: Két régi lantról
 • Albert Leissmann (válogató): Beethovens Persönlichkeit. Urteile der Zeitgenossen I. II. Insel-Verlag, Leipzig, 1914
 • Avasi Béla: Zeneelmélet II. A XVI: század énekkari művészete. Klasszikus vokálpolifónia. Tankönyvkiadó, Budapest, 1965    Dedikálás: Özv. Lajtha Lászlónénak mély tisztelettel Laci bácsi emlékére Avasi Béla”
 • Barraud, Henry: Hector Berlioz. Costard Éditeur, Paris, 1955   Barraud kézírásos ajánlásával Lajthának.
 • Bartha Dénes – Révész Dorrit (szerk.): Joseph Haydn élete dokumentumokban. Zeneműkiadó Vállalat, Budapest, 1961    Dedikálás: „Lajtha Lászlóéknak tisztelettel és baráti szeretettel 1962. február 6. Bartha Dénes”
 • Bartók Béla: Önéletrajz. Írások a zenéről. Egyetemi Nyomda, Budapest, 1946
 • Berlioz, Hector: Instrumentationslehre I-II. C.F. Peters, Leipzig
 • Bourgault – Ducoudray: Schubert. Paris, Librairie Renouard, Henri Laurens Éditeur. (Les Musiciens Célebres)
 • Brachvogel, U. E.: Friedemann Bach. Verlag von Philipp Reclam jun., Leipzig, é.n.
 • Bücken, Ernst: Geist und Form im Musikalischen Kunstwerk. Akademische Verlagsgesellschafft Athenaion M.B.H., Wildpark-Potsdam, 1929
 • Bücken, Ernst: Musik des 19. Jahrhunderts bis zur Moderne. Akademische Verlagsgesellschafft Athenaion M.B.H., Wildpark-Potsdam, 1929
 • Chailley, Jacques: 40.000 ans de musique. L’Homme a la découverte de la musique. Plon, Paris, 1961
 • Chailley, Jacques: Histoire musicale du moyen age. Presses universitaires de France, 1950
 • Combarieu, J. et Dumesnil R.: Histoire de la musique. Des origines a nos jours. Tome V. La premiere moitié du XXe siecle par René Dumesnil. Libraire Armand Colin, Paris, 1960     Lajtháról a 355-356. oldalon van szó.
 • Debussy et Edgar Poe. Documents inédits recueillis et présentés par Edward Lockspeiser. Préface d’André Schaeffner. Éditions du Rocher Monaco,1961
 • Debussy, Claude: Croche úr, a műkedvelők réme. ford., előszóval és jegyzetekkel ellátta Fábián László. Zeneműkiadó Váll. Budapest  1959
 • Demény János (összeállító): Bartók Béla levelei. (Az utolsó két év gyűjtése). Művelt Nép Könyvkiadó, Budapest, 1951
 • Demény János (összegállító): Bartók Béla (Levelek, fényképek, kéziratok, kották). Magyar Művészeti Tanács, 1948
 • Demény János (szerk.): Bartók Béla levelei. Zeneműkiadó Vállalat, Budapest, 1955
 • Demény János: Bartók Béla tanulóévei és romantikus korszaka. Különlenyomat a Zenetudományi Tanulmányok II. kötetéből. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1954.    Dedikálás: „Lajtha László professzor úrnak tisztelő híve Demény János. Budapest, 1954. nov. 6.”
 • Fábián László: Debussy élete, kora és művészete. Zeneműkiadó Váll., Budapest 1957
 • Fábián László: Sztravinszkij. Gondolat Kiadó, Budapest, 1963    Rózsi néninek szóló ajánlással
 • Fábián László: Wenn Schubert ein Tagebuch geführt hätte...   Corvina Verlag, Budapest, 1963 a szerző Rose Lajthának szóló, német nyelvű kézírásos ajánlásával
 • Faragó József – Jagamas János (szerk.): Moldvai csángó népdalok és népballadák. A zenei anyag összeállításában részt vett Szegő Júlia.  Állami Irodalmi és Művészeti Kiadó Bukarest é.n. Lajtha Lászlónak szóló kézírásos ajánlással a két szerkesztőtől (1955)   a könyvben két összehajtogatott papír, amelyeken kézírásos (Lajtha) idézetek vannak a Bibliából
 • Gergely, Jean: Bela Bartok compositeur hongrois. Préface de Marc Honegger. Premiere partie. Bartok et la spécificité de la civilisation hongroise. La Revue Musicale, 7, place Saint-Sulpice 75006 Paris. Editions Richards-Masse 1980    Dr. Lajtha Lászlónénak szóló kézírásos ajánlás a szerzőtől
 • Bartha Dénes: Pelléas és Mélisande. Tanulmány és ismertetés. Rózsavölgyi és Társa kiadása, Budapest, 1944
 • Gergely, Jean: Introduction à la Connaissance du Folklore musical. Editions Recontre, Paris, 1967   Dedikálás: „Lajtha László síron túl is megértő élettársának sok hálával és szeretettel, Gergely János 1967. XI. 30.”
 • Göllerich, August: Beethoven. Die Musik. Bard Marquandt, Berlin, 1905
 • Göllerich, August: Beethoven. Die Musik. Bard Marquandt, Berlin, 1905
 • Guiraud-Busser: Traité Pratique d’Instrumentation. Durand, Paris, 1933   L.L-nak szóló ajánlással H.Busser-től
 • Hammerschlag, János: Wenn Bach ein Tagebuch geführt hätte   Litteratura, Budapest, 1955
 • Histoire de la musique 1. Sous la direction de Roland-Manuel. Des origines a Jean-Sébastien Bach. Encyclopédie de la Pléiade. Librairie Gallimard, 1960
 • Honegger, Arthur: Je suis compositeur. Editions du Conquistador, Paris, 1951   Benne több helyen is (néhol leragasztva) pecsét: Magyar Zeneművészek Szövetsége    A külső borítón a Lajtha név, ceruzával.
 • Hucher, Yves: Florent Schmitt. L’homme et l’artiste. Son époque et son oeuvre. Éditions le bon plaisir. Librairie Plon, Paris, 1953       Benne kézírással cédula a művek listájáról. A 96. oldalon Lajtha neve is meg van említve; ezek a sorok tollal aláhúzva.
 • Jouve, Pierre Jean: Le Don Juan de Mozart. Éditions de la Librairie de l’Université Fribourg, 1942
 • Kassner, Rudolf: Die Moral der Musik. Aus den Briefen an Einem Musiker. Leipzig im Insel-Verlag  1912
 • Kodály Zoltán: A magyar népzene   A példatárt szerkesztette Vargyas Lajos. Zeneműkiadó Vállalat, Budapest, 1952
 • Kodály Zoltán: A zene mindenkié    Szerkesztette Szőllőssy András. Zeneműkiadó Váll., Budapest 1954
 • Kristóf Károly: Beszélgetések Bartók Bélával.  Zeneműkiadó Vállalat, Budapest, 1957
 • Lavignac, Albert: La musique et le musiciens. Librairie Delagrave, Paris, 1950
 • Legány Dezső: Purcell. Gondolat Kiadó, Budapest, 1959    A szerző dedikációjával: Lajtha Lászlónak mély tisztelettel és szeretettel Legány Dezső.
 • Legány Dezső: Purcell. Zenei kiskönyvtár. Gondolat Kiadó, Budapest, 1981     Dedikált: „Lajtha Lászlónénak és Lajtha László emlékének mély tisztelettel Legány Dezső Budapest, 1986. január”
 • Legány Dezső: Purcell. Zenei kiskönyvtár. Gondolat Kiadó, Budapest, 1981     Dedikált: „Lajtha Lászlónénak és Lajtha László emlékének mély tisztelettel Legány Dezső Budapest, 1986. január”
 • Leikmann, Ulbert: Mozarts Briefe. Insel-Verlag, Leipzig, 1916
 • Mikecs László: Csángók. Bólyai Akadémia é.n. (az előszó 1941-es)
 • Moreaux, Serge: Bela Bartok. Richard-Masse Editeurs, Paris, 1955    Lajtha Lászlónak szóló kézírásos ajánlással - ?
 • Ormay Imre: Újjáéledt muzsika. Zeneműkiadó Vállalat, Budapest, 1964    Dedikált: „Lajtha Lászlónénak tisztelettel ajánlom. 64. aug. Ormay Imre”
 • Ormay Imre: Újjáéledt muzsika. Zeneműkiadó Vállalat, Budapest, 1964    Dedikált: „Lajtha Lászlónénak tisztelettel ajánlom. 64. aug. Ormay Imre”
 • Rolland, Romain: Beethoven. Le grandes époques créatrices. Édition originale I-II. Edition du Sablier, Paris, 1928   számozott példány: ez a 161.
 • Rolland, Romain: Beethoven. Les grandes époques créatrices. De l’Héroique a l’Appassionata. Éditions du Sablier, Paris, 1928
 • Rolland, Romain: Beethoven. Les grandes époques créatrices. La Cathédrale Interrompue I. La Neuvieme Symphonie. Éditions du Sablier, Paris, 1943
 • Rolland, Romain: Beethoven. Les grandes époques créatrices. La Cathédrale Interrompue II. Les Derniers Quatuors. Éditions du Sablier, Paris, 1943
 • Rolland, Romain: Beethoven. Les grandes époques créatrices. La Cathédrale Interrompue III. Finita Comoedia. Éditions du Sablier, Paris, 1945
 • Rolland, Romain: Beethoven. Les grandes époques créatrices. Le chant de la résurrection (La messe solennelle et les Dernieres Sonates). Éditions du Sablier, Paris, 1937
 • Rolland, Romain: Goethe et Beethoven (essais). Editions du Sablier, Paris, 1930     számozott példány: ez a 382.
 • Rolland, Romain: Goethe et Beethoven. Editions du Sablier, Paris, 1930
 • Rolland, Romain: Jean-Christophe I-IV. Librairie Ollendorff, Paris 1921
 • Rolland, Romain: Les aimées de Beethoven. Editions du Sablier, Paris, 1940
 • Rostand, Claude: Que sais-je? La musique francaise contemporaine par Claude Rostand Presses Universitaires de France, 108, Boulevard  Saint-Germain, Paris, 1961
 • Schering, Arnold: Von grossen Meistern der Musik. Koehler & Amelang, Leipzig, 1940
 • Schuman, Robert: Eine Biographie von Wilf. Josef v. Wasielewski. Druct und Verlag von Bretkopf und Hartel, Leipzig, 1906     Benne pecsét: Országos Magyar Királyi Zeneakadémia, 1875
 • Schurig, Arthur: Wolfgang Amadeus Mozart  I. és II.  Lipcse, 1913   mindkét kötetben Lajtha László neve tollal, mint tul. + LL-címke
  Lajtha László: Kőrispataki gyűjtés. Zeneműkiadó Vállalat, Budapest, 1955
 • Schurig, Arthur: Wolfgang Amadeus Mozart I-II. Lipcse, 1923   Lajtha Ábel neve, mint tul.
 • Schweitzer, Albert: J.S.Bach. Breitkopf & Hartel, Leipzig, 1908
 • Szabolcsi Bence – Bartha Dénes: Zenetudományi tanulmányok IV.   A magyar zene történetéből. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1955
 • Szabolcsi Bence – Rajeczky Benjámin (szerk.): Bartók Béla kézírása. Zeneműkiadó Vállalat, Budapest, 1961
 • Szabolcsi Bence (vál.): Régi muzsika kertje. Kétezer év irodalmából. Második, bővített kiadás. Zeneműkiadó Vállalat, Budapest, 1957    Lajtha Lászlóéknak szóló kézírásos ajánlással Szabolcsi Bencétől
 • Szabolcsi Bence: A magyar zenetörténet kézikönyve   Második, átdolgozott kiadás. Zeneműkiadó Vállalat, Budapest, 1955
 • Szabolcsi Bence: A XVI. század magyar históriás zenéje. A Hofgreff-énekeskönyv dallamainak kritikai kiadásával. Budapest, 1931    (különlenyomat az Irodalomtörténeti közlemények 1931. évfolyamából)
 • Szabolcsi Bence: A XVII. század magyar világi dallamai. Akadémiai Kiadó é.n. (bizonyos oldalak kis könyvjelzőkkel megjelölve)
 • Szabolcsi Bence: Bartók Béla élete képekben. Bónis Ferenc állította össze a képeket  Budapest, 1956
 • Szabolcsi Bence: Európai virradat. A klasszikus zene kialakulása Vivalditól Mozartig. Új Idők Irodalmi Intézet (Singer és Wolfner), Budapest, 1949     Dedikált: „Lajtha Lászlóéknak igaz szeretettel Szabolcsi Bence”
 • Szabolcsi Bence: Liszt Ferenc estéje. Zeneműkiadó, Budapest, 1956
 • Szőllősi András (összeállító): Bartók válogatott zenei írásai. Magyar Kórus, 1948    Benne pecsét: A Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi Osztályának Könyvtára (Könyvtári szám: 14.101).
 • Ujfalussy József (összeállító): Bartók Breviárium (Levelek – Írások – Dokumentumok). Zeneműkiadó Vállalat, Budapest, 1958     Ujfalussy József kézírásos ajánlásával Dr. Lajtha Lászlónak
 • Vágó Rezső: Wenn Mozart ein Tagebuch Geführt hatte. Corvina, Budapest, 1955
 • Vallas, Léon: Claude Debussy et son temps. Édition Albin Michel, Paris 1958
 • Van Loon, Hendrik Willem: J.S. Bach élete és kora. Rózsavölgyi és Társa, Budapest, 1945   Ajánlás: „Ábinak 1945 karácsonyán szeretettel Laci. 945. XII. 24.”
 • Van Loon, Hendrik Willem: J.S. Bach élete és kora. Rózsavölgyi és Társa, Budapest, 1945   Ajánlás: „Ábinak 1945 karácsonyán szeretettel Laci. 945. XII. 24.”
Kapcsolat: lajtha@hagyomanyokhaza.hu Keresett szöveg: