Lajtha László

Irodalom, képzőművészet, filozófia, történettudomány

 

 • *** 1001 Nacht. Ricola Verlag, 1922
 • *** A New Calendar of Great Men. Macmillan and Co. Ltd., London, 1920
 • *** Briefwechsel Zwischen Schiller und Goethe I. és II. Berlin, 1968
 • *** Buddhistische Märchen aus dem alten Indien. Verlegt bei Eugen Diederichs, Jena 1922
 • *** Chinesische Holzschnitte. Insel Bücherei sorozat. Insel-Verlag, Leipzig, é.n.
 • *** Columbus útinaplója. Officina Nyomda és Kiadóvállalat, Budapest, 1941
 • *** Der Koran. Insel-Verlag, Leipzig, é.n.
 • *** Die Abenteuer Sindbads des Seefahrers. Insel-Bücherei, Insel-Verlag, Leipzig, é.n.
 • *** Die Bahn und der rechte Weg des Lao-Tse. Insel Bücherei sorozat. Insel-Verlag, Leipzig, é.n.
 • *** English and American Poetry. The Albatross Book of Living Verse. Edited by Louis Untermeyer. The Albatross, London, 1933
 • *** Epiktétos kézikönyvecskéje, vagyis a stoikus bölcs breviárima. Kétnyelvű Klasszikusok; Szövegek VIII. Officina Kiadó, Budapest
 • *** Epikuros legfontosabb tanításai. Officina Könyvtár 84/85. Officina Kiadó, Budapest
 • *** Esztendő 1919 február. A Pesti Napló kiadása
 • *** Gesta Romanorum. Insel-Verlag, Leipzig, 1924
 • *** Gilgamesch. Eine Erzählung aus dem alten Orient. Insel Bücherei sorozat. Insel-Verlag, Leipzig, é.n.
 • *** Goethe’s Werke. Ausmahl in sechszehn Bänden. 1-4, 5-7, 8-12, 13-16. Druct und Verlag von Philipp Reclam jun., Leipzig, é.n.
 • *** Indianer-märchen aus Nordamerika. Die Märchen die Weltliteratur. Verlegt bei Eugen Diederichs in Jena, 1924
 • *** Katalog der Alteren Pinakothek zu München. München, 1925
 • *** L’artiste dans la société contemporaine. Témoignages recueillis par l’Unesco.Conference internationale des artistes, Venise, 22-28 septembre 1952. Unesco
 • *** Littérature francaise I-II. Librairie Larousse, Paris
  Benne pecsét: Institut Francais en Hongrie Bibliotheque, Budapest, 1948
 • *** Märchen der Azteken Inka-maya und Muisca. Die Märchen die Weltliteratur. Verlegt bei Eugen Diederichs in Jena, 1928
 • *** Novalis’ Werke. Erster Teil. Gedichte. Deutschers Verlagshaus Bong & Co., Berlin, é.n.
 • *** Texte aus der Deutschen Mystik des 14. und 15. Jahrhunderts. Verlegt bei Eugen Diederichs, Jena, 1912
 • *** The Autobiography of Benvenuto Cellini. A Bantam Biography. Bantam Books, New York, 1956
 • *** The Autobiography of Benvenuto Cellini. A Bantam Biography. Bantam Books, New York, 1956
 • *** The Constitution of our United States. Rand McNally & Company, Chicago, 1936
 • *** The Golden Treasury of the best songs an lyrical poems in the English language. Selected and arranged by Francis Turner Palgrave. Oxford University Press
 • *** The Hundred Best Poems in the English Language. Gowans & Gray Ltd., London, 1925
 • *** Unser lieben Frauen Wunder. Insel-Bücherei, Insel-Verlag, Leipzig, é.n.
 • *** Unser lieben Frauen Wunder. Insel-Bücherei, Insel-Verlag, Leipzig, é.n.
 • Ady Endre: A halottak élén. Pallas Irodalmi és Nyomdai Rt., Budapest, 1918
 • Ady Endre: A magunk szerelme: Nyugat Irodalmi és Nyomdai Rt., 1913
 • Ady Endre: A menekülő élet. Nyugat, Budapest, 1912
 • Ady Endre: A minden titkok verseiből. Nyugat, Budapest, é.n.
 • Ady Endre: Az Illés szekerén. Singer és Wolfner, Budapest, 1909
 • Ady Endre: Az utolsó hajók. Athenaeum Rt., Budapest, 1923
 • Ady Endre: Így is történhetik. Novellák. Nyugat, Budapest, 1910
 • Ady Endre: Levelek Párisból. Amicus, Budapest, 1924
 • Ady Endre: Margita élni akar. Amicus, Budapest, 1921
 • Ady Endre: Új versek. 2. kiadás. Pallas Irodalmi és Nyomdai Részvénytársaság, Budapest, 1909
 • Ady Endre: Vér és arany. Franklin Társulat, Budapst, 1908
 • Ady Lajosné (közreadó): Az ismeretlen Ady. Akiről az érmindszenti levelesláda beszél. Béta Irodalmi Rt., é.n.
  A mű végén dátum: Érszentkirály – Budapest, 1941-42. évben.
 • Andersen, Hans Christian: Märchen. Insel-Verlag, Leipzig, 1909
 • Áprily Lajos: A láthatatlan írás. Versek. Révai Irodalmi Intézet, Budapest, 1939
 • Babits Mihály: Írás és olvasás. Kiadó, évszám nincs feltüntetve. Előszó a jelen kötethez: 1938
 • Babits Mihály: Keresztül-kasul az életemen. Nyugat Kiadó és Irodalmi Rt., Budapest, é.n.
 • Babits Miháy: Írók két háború közt. 2. kiadás. Nyugat, Budapest, é.n.
 • Baltrusaitis, Jurgis: Le moyen age fantastique. Antiquités et Exotismes dans l’Art gothique, Paris, 1955
 • Balzac, Honoré de: Az elegáns élet fiziológiája. Révai, Budapest, 1919
 • Balzac, Honoré de: Les contes drolatique. Ernest Flammarion, Paris
 • Beauvoir, Simone de: A körülmények hatalma. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1966
 • Benedek Marcell: Victor Hugo. Franklin Társulat, Budapest, 1912
 • Bergson, Henry: Idő és szabadság. Filozófiai Írók Tára. Franklin Társaság, Budapest, 1923
 • Bernanos, Georges: Lettre aux Anglais. Atlantica Editora Rio de Janeiro, 1942
 • Bethge, Hans: Arabische Nächte. Insel-Verlag, Leipzig, 1922
 • Bethge, Hans: Hafis. Insel-Verlag, Leipzig, 1920
 • Braun, Lily: Im Schattem der Titanen. Verlag von Th. Knaur Nachf., Berlin, é.n. Előszó: 1929
 • Braunschvig, Marcel: Notre Littérature étudiée dans les Textes I-II. Librairie Armad Colin, Paris 1948-1949 (Seizieme édition, revue et augmentée)
 • Bridge, Ann: Frontier Passage. Alfred Scherz Publishers, 1943
 • Brill, A. A.: The Basic Writings of Sigmund Freud. The Modern Library, New York, 1938
 • Brontë, Emily: Wuthering Heights. Grosset & Dunlap. New York, é.n.
 • Bruun, Laurids: Van Zantens glückliche Zeit. S. Fischer Verlag, Berlin, 1933
 • Bruun, Laurids: Van Zantens Insel der Verheissung. S. Fischer Verlag, Berlin, 1924
 • Carlyle, James: A francia forradalom története I. A Bastille. Világkönyvtár 12. Révai Irodalmi Intézet, Budapest
 • Carlyle, James: A francia forradalom története II. Az alkotmány. Világkönyvtár 13. Révai Irodalmi Intézet, Budapest
 • Carlyle, James: A francia forradalom története III. A guillotine. Világkönyvtár 14. Révai Irodalmi Intézet, Budapest
 • Cervantes: Don Quijote. The Viking Press, New York, 1955
 • Cheng Tcheng: Ma mère et moi. A travers la révolution chinoise. Édition Victor Attinger, Paris et Neuchatel, 1929
 • Cheng Tcheng: Ma mère. Préface de Paul Valéry. Édition Victor Attinger, Paris et Neuchatel, 1928
 • Chevaillier, J.-R.–Audiat, Pierre: Les textes Français XIX-XX siècle. Les Humanitès Françaises. Classiques. Librairie Hachette, Paris, 1927
 • Chevaillier, J.-R.–Audiat, Pierre: Les textes Français XVII siècle. Les Humanitès Françaises. Classiques. Librairie Hachette, Paris, 1927
 • Chevaillier, J.-R.–Audiat, Pierre: Les textes Français XVIII siècle. Les Humanitès Françaises. Classiques. Librairie Hachette, Paris, 1927
 • Coster, Charles de: Ulenspiegel. Wilhelm Borngräber, Berlin
 • Croiset, M.: A görög kultúra. Fordította: dr. Révay József. Athenaeum, Budapest, é.n.
 • Cronin: The Keys of the Kingdom. Alfred Scherz Publishers, Berne, 1942
 • Crowther: An Outline of the Universe I-II. Penguin Books, 1938
 • Cs. Szabó László: Magyar Néző. Napló az európai válságról. Nyugat Kiadó és Irodalmi Rt., Budapest
 • Csathó Kálmán: Ilyennek láttam őket. Régi Nemzeti Színházi Arcképalbum. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1957
 • Csathó Kálmán: Keresztapámék. Új Idők Irodalmi Intézet (Singer és Wolfner) Rt., Budapest, 1944
 • Csatkai Endre et al.: Sopron és környéke műemlékei. Előszó: Fülep Lajos. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1953
 • Daudet, Alphonse: Lettres de mon moulin. Nelson, Paris, 1939
 • Dawson, Christopher: Európa születése. Athenaeum, Budapest é.n.
 • Defoe, Daniel: Feebooters and Buccaneers. Novels of Adventura and Piracy. The Dial Press, New York, 1935
 • Degas (Vollmer-Kunstbücher sorozat). Emil Vollmer Verlag, Wiesbaden  é.n.
 • Des Granges, Ch.-M.: Précis de Littérature Française. Librairie Hatier, Paris, 1929
 • Dickens, Charles: David Copperfield. Ausgewählte Romane und Novellen. Erster Band. Insel-Verlag, Leipzig, é.n.
 • Dickens, Charles: Der Raritätenladen. Ausgewählte Romane und Novellen. Zweiter Band. Insel-Verlag, Leipzig, é.n.
 • Dickens, Charles: Martin Chuzzlewit. Ausgewählte Romane und Novellen. Vierter Band. Insel-Verlag, Leipzig, é.n.
 • Doren, Carl van: Benjamin Franklin. Overseas Editions, New York, 1938
 • Dostojewski: Geschilbert von seiner Tochter. Ernst Reinhardt Verlag, München, 1920
 • Dosztojevszkij: Der Idiot. R. Piper et Co. Verlag, München, 1920
 • Dubly, Henry-Louis: Ponts de Paris. A travers les siècles. Préface de Francais Carco. Editions Mondes, 1957
 • Durant, Will: The Story Of Philosophy. Pocket Books Inc. New York, 1953
 • Eckeharts Meister: Schriften und Predigten. Jena, 1909; LL címke
 • Eckermann, J. P.: Gespräche mit Goethe in den letzten Jahren seines Lebens 1823-1832. Deutsche Buch-gemeinschaft, Berlin
 • Eckermann, Johann Peter: Gespräche mit Goethe. I., II., III. Leipzig, Druct und Verlag von Philipp Reclam jun., é.n.
 • Eddington, Arthur: A természettudomány új útjai. Franklin Társulat, Budapest, é.n.
 • Eliot, T. S.: Four Quartets. Faber and Faber, London
 • Eliot, T. S.: On Poetry and Poets. Faber and Faber Ltd., London, 1956
 • Eliot, T.S.: The Idea of  a Christian Society. Faber & Faber Limited, London, 1939
 • Emerson, Ralph Waldo: Essays. National Home Library Foundation, Washington, 1932
 • Eucken, Rudolf: Ein Geistesbild (Alfred Beck) Berlin
 • Ferrero, Guglielmo: Der Untergang der Zivilisation des Altertums. Stuttgart Verlag von Julius Hoffmann, 1922
 • Fettich Nándor: Magyar stílus az iparművészetben I-III. Budapest, 1943-1947
 • Fisher, H. A.: Európa története I.: A legrégibb időktől a westfáliai békekötésig. II.: A westfáliai békekötéstől napjainkig. Fordította: Benedek Marcell. Singer és Wolfner Irodalmi Intézet Rt., Budapest, é.n.
 • Fitzgerald, Edward: Rubáiyát of Omar Khayyám. Garden City, New York, 1937
 • Focillon, Henri: L ’an mil. Armand Colin, Paris, 1952
 • Focillon, Henri: Piero della Francesca. Armand Colin, Paris, 1952
 • Forester: The Happy Return. Michael Joseph Ltd., 1937
 • Földessy Gyula: Ady Endre. Tanulmány és ismertetés. Különlenyomat a „Huszadik század” Ady-számából. Budapest, 1919
 • France, Anatole: La Rotisserie de La reine pédauque. Calmann-Lévy, Paris, 1924
 • Freud, Sigmund: Totem and Taboo. Resemblances between the Psychic Lives of Savages and Neurotics. Penguin Books, 1942
 • Gauguin, Paul: Noa Noa. Bruno Cassirer, Berlin, 1934
 • Gibb, H. A. R.: Arabic Literature.London Oxford University Press, 1926
 • Giono, Jean: Naissance de l’Odyssée. Barnard Grasset, Paris, 1938
 • Giono, Jean: Que ma joie demeure. Barnard Grasset, Paris, 1935
 • Giraudoux, Jean: La Francaise et la France. Gallimard, 1951. Számozott példány: 610
 • Gleichen, A. – Russwurm: A barokk. Fordította: dr. Reitzer Béla. Athenaeum, Budapest, é.n.
 • Gorkij, Maxim: Meine Rindheit. Verlag Ullstein, Berlin, 1917
 • Gracián, Balthasar: Az életbölcsesség kézikönyve. Klasszikus írások. Phőnix Kiadás, Budapest, 1943
 • Greenwood, Walter: Lanchasire. The County Book. Robert Hale Limited, London, 1951
 • Grousset, René: Bilan de l’Histoire. Plon, Paris, 1946
 • Guso, Heinrich: Eine Ausmahl aus seinem deutschen Schriften. München, R. Piper et Co.
 • Hamvas Béla: A száz könyv. Egyetemi Nyomda, Budapest, 1945
 • Hardy, Thomas: Under the Greenwood Tree. National Home Library Foundation, Washington, 1932
 • Hauff, W.: Werke. 3 kötet. Bibliografisches Institut, Leipzig und Wien.
 • Hemingway, Ernest: A Farewell to Arms. Penguin Books
 • Hemingway, Ernest: For Whom The Bells Tolls. Overseas Editions, New York, 1940
 • Hemingway, Ernest: The Sun Also Rises. Bantam Books, New York, 1926
 • Hoffmann, E.T.A.: Sämtliche Werke in fünfzehn Banden. Max Hesses Verlag (?), Leipzig, é.n. az előszó 1820-ból. 1-3, 4-7, 8-10, 11-15
 • Homo, Léon: A római kultúra. Fordította: dr. Révay József. Athenaeum, Budapest, é.n.
 • Housman, Laurence: Victoria Regina. The Albatross, Hamburg, 1935
 • Höver, Otto: Indische Kunst. Ferdinand Jirt, Breslau, 1923
 • Hucher, Yves: Florent Schmitt. L’homme et l’artiste. Son époque et son oeuvre. Éditions le bon plaisir. Librairie Plon, Paris, 1953
 • Huizinga, Johan: Erasmus. Benno Schwabe & Co., Basel, 1936
 • Huizinga, Johan: Geschichte und Kultur. Alfred Kröner Verlag, Stuttgart, 1954
 • Huizinga, Johan: Le déclin du moyen age. Payot, paris, 1932
 • Huizinga, Johan: Men and Ideas. History, the Middle Ages, the Renaissance. Essays. Meridian Books, New York, 1959
 • Huxley, Aldous: Along the Road. Notes and Essays of a Tourist by Aldous Huxley. The Albatross, Leipzig, 1939
 • Huxley, Aldous: Brave New World.The Albatross, Hamburg, 1933
 • Huxley, Aldous: Collected Essays. Bantam Books, New York, 1960
 • Huxley, Aldous: Collected Short Stories Bantam Books, New York
 • Huxley, Aldous: Eyeless in Gaza. The Albatross, Paris, 1938
 • Huxley, Aldous: On Art and Artists. Chatto and Windus, London, 1960
 • Huxley, Aldous: The Doors of Perception and Heaven and Hell. Penguin Books, 1960
 • Illyés Gyula: Puszták népe. 2. kiadás. Grill Károly Könyvkiadó Vállalata, Budapest, 1937
 • Ingres: Ecrits sur l’Art. La Jeune Paroque, Paris 1947
 • Jeans, James: A rejtelmes világegyetem. Fordította: Devecseriné Guthi Erzsébet. Dante Könyvkiadó, Bp.1943
 • Jókai Mór: A jövő század regénye I-III. Franklin Társulat, Révai Testvérek Irodalmi Intézet Rt., Budapest, 1928
 • Jókai Mór: Török világ Magyarországon. A kétszarvú ember. Historiai beszély I-II. Franklin Társulat, Révai Testvérek Irodalmi Intézet Rt., Budapest, 1925
 • Juhász Gyula: Fiatalok, még itt vagyok! Versek. Babits Mihály előszavával, Kontuly Béla rajzaival. Magyar Téka, Szeged, 1935
 • Kahn, Gustave: August Rodin. L’Art et le Beau. Librairie Artistique et Littéraire, Paris, é.n.
 • Kassner, Rudolf: Denis Diderot. Die Literatur sorozat. Bard Marquardt et Co., Berlin
 • Kassner, Rudolf: Der Indische Gedanke. Insel-Verlag, Leipzig, 1913
 • Kassner, Rudolf: Der Tod und die Maske.  Im Insel-Verlag, Leipzig,  1913
 • Kassner, Rudolf: Motive. Essays. S. Fischer Verlag, Berlin
 • Kazin, Alfred: On Native Grounds. An Interpretation of Modern American Prose Literature. Overseas Editions, New York, 1942
 • Kipling, Rudyard: A Choice of Songs. Methuen & Co. Ltd., London, 1925
 • Knascfuss, H.: Raphael. Bielefeld and Leipzig.. Velhagen & Klasing. H. Grevel & Co., London, 1899
 • Koch, Herbert: Römische Kunst. Ferdinand Hirt in Breslau, 1925
 • Kosztolányi Dezső: Kortársak I. Nyugat, Budapest
 • Kosztolányi Dezső: Összegyűjtött versei. Révai, Budapest, 1944
 • Kovács J. István (szerk.): Magyar református templomok I-II. Athenaeum, Budapest, 1942
 • Kőrösi Albin: A spanyol irodalom története. Szent István könyvek. Szent István Társulat, Budapest, 1930
 • Lafontaine, Jean de: Ergötzliche Geschichten. G. Hirts’s Verlag Nachf. (Richard Pflauma. G.), München, 1926
 • Lavissé, Ernest: Historie de France. Librairie Armand Colin, Paris, 1931
 • Le Bon, Gustave: Új idők pszichológiája. Világkönyvtár. Révai Irodalmi Intézet, Budapest
 • Les Ches d’Oeuvre du Musée du Louvre. Publiés par les Grands magazins du Louvre. é.n.
 • Lewis, Sinclair: Martin Arrowsmith. The Albatross, Hamburg, 1935
 • Lin Yu-tang: Egy múló pillanat I-II. Fordította: Pümkösti Árpád. Révai, Budapest, 1941
 • Li-tai-pe: Gedichte. Insel Bücherei sorozat. Insel-Verlag, Leipzig, é.n.
 • Loti, Pierre: Jérusalem. Paris, é.n.
 • Löwenfeld, Raphael: Leo Tosztoj. Eugen Diederichs, Leipzig, 1902
 • Ludwig, Emil: Napoleon. Ernst Rowohlt Verlag, Berlin, 1931
 • Ludwig, Emil: Rembrandts Schicksal. Ernst Rowolt Verlag, Berlin, 1924
 • Machiavelli és Nagy Frigyes: A fejedelemről. Officina Könyvtár 7/8.
 • Madariaga, Salvador de: Des Western: Heer ohne Banner. Alfred Scherz Verlag, Bern, Stuttgart, Wien, 1961
 • Madariaga, Salvador de: Elysiumi mezők. Századunk kiadása, Budapest
 • Madariaga, Salvador de: Englishmen, Frenchmen, Spaniards. An essay in comparative psychology. Oxford University Press; 1. kiadás: 1928, 5. kiadás: 1949
 • Madariaga, Salvador de: Essays with a Purpose. Hollis & Carter, London, 1954
 • Madariaga, Salvador de: Poppy. 4. IX. 65.
 • Madariaga, Salvador de: Sir Bob. A Tall (Though Not Grown-Up) Story for Children from Nine to Ninety. London, 1930.
 • Maeterlinck, Maurice: A szegények kincse. Világkönyvtár. Révai Irodalmi Intézet, Budapest, 1912
 • Malraux: La Condition humaine. Librairie Gallimard, 1933
 • Mann, Thomas: Buddenbrooks. Fischer Verlag, Berlin, 1909
 • Mann, Thomas: Der Zauberberg I-II. Fischer Verlag, Berlin, 1925
 • Mann, Thomas: Freud. Két tanulmány. Officina Könyvtár 92. Officina Nyomda és Kiadóvállalat Kft., Budapest, 1947
 • Márai Sándor: Röpirat a nemzetnevelés ügyében. Révai, Budapest, 1942
 • Marinus Albert: L’élogue de la solitude. Charles Peeters kiadása, Bruxelles, 1940. Számozott példány: 361
 • Marinus, Albert: Essais sur la Tradition. Librairie Moens, Bruxelles, 1958
 • Marinus, Albert: Fiction et réalité. Charles Peeters kiadása, Bruxelles, 1945. Számozott példány: 374
 • Marinus, Albert: Inconscient et Intuition. Librairie Moens, Bruxelles, 1958. Számozott példány: 231
 • Marinus, Albert: L’Espace Vital. Charles Peeters kiadása, Bruxelles, 1940. Számozott példány: 195
 • Marinus, Albert: Le Galata. Bruxelles, 1947
 • Marinus, Albert: Le milieu social. Charles Peeters kiadása, Bruxelles, 1941
 • Marinus, Albert: Réhabilitation d’épicure. Charles Peeters kiadása, Bruxelles. Számozott példány: 243
 • Maugham, Somerset: Points of View. Heineman, London, 1958
 • Maugham, Somerset: The Summing up. Bernhard Tauchnitz, Leipzig, 1938
 • Maugham, W. Somerset: The Maugham Reader. Doubleday & Company, Garden City, New York, 1950
 • Maurois, André: Anglia története. Fordította: Németh Andor. Athenaeum, Budapest, é.n.
 • Maurois, André: Ariel. Penguin Books, England 1924
 • Mauthner, Fritz: Aristoteles. Die Literatur. Bard Marquardt, Berlin
 • Meister Eckeharts: Schriften und Predigten Herman Buttner. Eugen Diederichs,Jena, 1912 csak I. kötet.   L.L. neve mint tul.
 • Mereschkowskij: Gogol. Georg Müller, München, 1914
 • Michel-Barthes: Mon pays noir. Aubain, Paris, 1960
 • Michel-Barthes: Mon pays noir. Aubain, Paris, 1960
 • Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és kora I-II. Révai Testvérek Irodalmi Intézet és Rt., Budapest, 1907
 • Milton, John: Az elveszett Paradicsom. Franklin Társulat, Budapest, 1916
 • Molière, Jean Baptiste: Le misanthrope. Comédie. Librairie Larousse, Paris, 1942
 • Mommsen, Theodor: Römische Geschichte. Safari Verlag, Berlin, 1941
 • Montaigne, Michel Eyquem de: Essais. Gallimard, 1950
 • Montesquieu, Charles Louis de: Európa egységéről. Klasszikus írások. Phőnix Kiadó, Budapest, 1943
 • Morgan, Charles: Challange to Venus. Macmillan & Co LTD, London, 1957
 • Muller, Herbert J.: The Uses of the Past. Profiles of Former Societies. Oxford University Press, New York, 1953
 • Munthe, Axel: Story of San Michele. John Murray, London, é.n.
 • Neergaard, K. V.: A 20. század feladata. Antiqua Kiadó, Budapest
 • Nevins, Allan – Steele Commanger, Henry: The Pocket History of the United States. New Enlarged Edition. The Pocket Library, 1956
 • Ortega y Gasset, José: A tömegek lázadása. Írás – Hindy András Könyvkiadó és Könyvterjesztő Vállalata, Budapest
 • Ortega, José Y Gasset: Das Wesen Geschichtlicher Krisen. Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart, 1943
 • Pallottino: The Etruscans. Penguin Books, 1955
 • Pascal, Blaise: Oeuvre Complètes. Bibliotheque de la Pléiade, Gallimard, 1954
 • Petrarca, Francesco: Daloskönyv. Kétnyelvű remekművek. Franklin Társulat, Budapest
 • Racine, Jean: Théatre I-II. Hachette, Paris, 1948
 • Ranke Leopold von: A pápák története. Hungária kiadás
 • Read, Herbert: The Meaning of Art. Penguin Books
 • Reinach Salamon: A művészet kis tükre. Athenaeum, Budapest, 1911
 • Renan Ernő: A kereszténység eredetének története. I. Jézus élete. Fordította: Salgó Ernő. Dick Manó, Budapest, é.n.
 • Renan Ernő: A kereszténység eredetének története. II. Az apostolok. Fordította: Salgó Ernő. Dick Manó, Budapest, é.n.
 • Renan Ernő: A kereszténység eredetének története. III. Szent Pál. Fordította: Salgó Ernő. Dick Manó, Budapest, é.n.
 • Renan Ernő: A kereszténység eredetének története. IV. Az antikrisztus. Fordította: Salgó Ernő. Dick Manó, Budapest, é.n.
 • Renan Ernő: A kereszténység eredetének története. V. Az evangeliumok. Fordította: Salgó Ernő. Dick Manó, Budapest, é.n.
 • Renan Ernő: A kereszténység eredetének története. VI. A keresztény egyház. Fordította: Salgó Ernő. Dick Manó, Budapest, é.n.
 • Renan Ernő: A kereszténység eredetének története. VII. Marcus Aurelius és az antik világ vége. Fordította: Salgó Ernő. Dick Manó, Budapest, é.n.
 • Rolland, Romain: Colas Breugnon. Paris, 1919
 • Rolland, Romain: Des Leben Michelangelos. Literarische Anstalt Rütten & Loening, Frankfurt, 1920
 • Rolland, Romain: Michelangelo. Rotapfel Verlag, Zürich, 1928
 • Rolland, Romain: Peter und Lutz. Eine Erzählung mit Sechzen Holzschnitten von Frans Masereel. Kurt Wolff Verlag, München, 1921
 • Rónay György (fordító): Novalis és Hölderlin válogatott költeményei. Kétnyelvű remekművek V. Franklin Társulat, Budapest
 • Ronsard, Pierre de: Oeuvres Completes (La promesse, Le proces; Elegies; Mascarades et bergerie; Les nues ou nouvelles). Librairie Marcel Didier, Paris, 1948
 • Rostand, Edmond: L’Aiglon. Hachette, 1939
 • Rotterdami Erasmus: Nyájas beszélgetések. Officina Könyvtár 86/87.
 • Rowse, A. L.: The Spirit Of English History. The British Council by Longmans Green & Co., London, 1943
 • Russel, Bertrand  F.R.S.: The ABC of Relativity. London, Kegan Paul, Trench, Trubner & Co. LTD 1927 (3. kiadás)
 • Russel, Bertrand: A History of Western Philosophy. Simon and Schuster, New York, 1945
 • Russel, Bertrand: Human Knowledge. Its Scope and Limits. Simon and Schuster, New York, 1948
 • Russell, Bertrand: Principles of Social Reconstruction. George Allen &  Unwin LTD, 1916
 • Sainte-Laguë, André de: Az ismerttől az ismeretlenig. Pantheon kiadás, Budapest, 1943
 • Saint-Exupéry, Antoine de: Oeuvres. Gallimard, 1959
 • Salten, Felix: Bambi. Eine Lebensgeschihte aus dem Walde. Paul Zsolnay Verlag, Berlin, 1934
 • Salten, Felix: Fünfzehn Hasen. Schicksale in Wald und Feld. Paul Zsolnay Verlag, Berlin, 1929
 • Schmidt, Lothar: Frauenbriefe der Renaissance. Die Kultur. Bard Marquardt, Berlin
 • Schuman, Robert: Eine Biographie von Wilf. Josef v. Wasielewski. Druct und Verlag von Breitkopf und Hartel, Leipzig, 1906
 • Schweitzer: Selbst Darstellung. Felix Meiner Verlag, Leipzig, 1929
 • Seignobos: A francia nemzet őszinte története. Fordította: Cs. Szabó László. Athenaeum, Budapest, é.n.
 • Seneca: Vigasztalások. Franklin Társulat, Budapest, 1893
 • Servaes, Franz: Giovanni Segantini. Verlag von Martin Gerlach & Co., Wien, 1902
 • Shakespeare, William: The Complete Works. Collins, London, é.n.
 • Shaw, Bernard: The Doctor’s Dilemma and The Dark Lady of the Sonnets. Bernhard Tauchnitz, Leipzig, 1914
 • Shaw, Bernard: The Four Pleasant Plays. Bernhard Tauchnitz, Leipzig
 • Shaw, Bernard: Three Plays for Puritans. Bernhard Tauchnitz, Leipzig
 • Simmel, Georg: Kant und Goethe. Die Kultur sorozat. Fünfter Band Bard Marquardt et Co., Berlin, é.n.
 • Singer, Hans W.: D. G. Rossetti. Die Kunst sorozat, Bard Marquardt et Co.
 • Singer, Hans W.: D. G. Rossetti. Die Kunst sorozat, Bard Marquardt et Co.
 • Somlyó István (vál.): Gondolatok Rousseau írásaiból. Rózsavölgyi és Társa, Budapest
 • Sophokles: Antigone. Insel Bücherei sorozat. Insel-Verlag, Leipzig, é.n.
 • Steegmuller, Francis: Apollinaire. Poet among the Painters. Farrar, Straus and Company, New York, 1963
 • Steinbeck, John: Sweet Thursday. William Heinemann Ltd., Melbourne, 1954
 • Stoessl, Otto: Gottfried Keller. Die Literatur sorozat. Bard Marquardt et Co., é.n.
 • Streit, Clarence K.: Union Now. A Proposal for a Federal Union of the Democracies of the North Atlantic. Jonathan Cape, London, 1939
 • Sullivan, Louis Henry: Limitations of Science. Penguin Books, 1938
 • Szabó Lőrinc: A huszonhatodik év. Lírai rekviem százhúsz szonettben. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1958
 • Szabó Lőrinc: Örök barátaink. Kisebb lírai versfordítások második gyűjteménye. Egyetemi Nyomda, Budapest, 1948
 • Szana Tamás (fordító): Benvenuto Cellini önéletírása I-II: Ráth Mór, Budapest, 1891
 • Szekfű Gyula: Három nemzedék és ami utána következik. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest, 1920
 • Szent Ágoston vallomásai. Officina Nyomda és Kiadóvállalat, Budapest, 1942
 • Szerb Antal: Hétköznapok és csodák. Világkönyvtár. Révai Irodalmi Intézet, Budapest
 • Szigethi Győrffy István (szerk.): Nagykunsági krónika. Karcag, 1922
 • Szilády Áron (közreadó): Péchi Simon Psalteriuma. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest
 • Tagore, Rabindranath: Fruchtlese. Der Zunehmende Mond. Gabe des Liebenden. Kurt Wolff Verlag, München, 1921
 • Tagore, Rabindranath: Gesammelte Werke. Achter Band. Lebensweisheit. Kurt Wolff Verlag, München, é.n.
 • Tagore, Rabindranath: Gesammelte Werke. Erster Band. Lyrik. Der Gärtner. Gitanjali (Sangesopfer). Kurt Wolff Verlag, München, é.n.
 • Tagore, Rabindranath: Gesammelte Werke. Sechster Band. Das Heim und die Welt. Roman. Kurt Wolff Verlag, München, 1920
 • Tagore, Rabindranath: Gesammelte Werke. Siebenter Band. Sadhana Nationalismus. Sadhana. Der Weg zur Vollendung. Nationalismus. Kurt Wolff Verlag, München, é.n.
 • Taine, Hippolyt.: A görög művészet bölcselete. Kultúra és Tudomány. Franklin Társulat, Budapest
 • Taine, Hippolyt: Az eszmény a művészetben. Franklin Társulat, Budapest, 1917
 • Tamási Áron: Ábel I-III. (Ábel a rengetegben; Ábel az országban; Ábel Amerikában) Szépirodalmi Könyvkiadó, 1960
 • Tamási Áron: Bölcső és Bagoly. Szépirodalmi Könyvkiadó, 1953
 • Tamási Áron: Czímeresek. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1959
 • Tamási Áron: Elvadult Paradicsom. Szépirodalmi Könyvkiadó, 1958
 • Tamási Áron: Jégtörő Mátyás. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1957
 • Tamási Áron: Kakasok az édenben. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1956
 • Tamási Áron: Szegénység szárnyai. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1954
 • Tamási Áron: Szirom és Boly. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1960
 • Tamási Áron: Szülőföldem. Erdélyi Szépmíves Céh, Kolozsvár, 1924
 • Tamási Áron: Világ és holdvilág. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1958
 • Tamási Áron: Zöld ág. Révai, Budapest, 1948
 • Taylor, Stephen: Whos’s Who 1933/34. The Central Eurpoean Times Publishing Co. Ltd., Zurich
 • Tolsztoj, Lev: Auferstehung. Insel-Verlag, Leipzig, é.n.
 • Tolsztoj, Lev: Bolikuschka. Erzählungen aus den jahren 1856-1878. Bei Bruno Cassirer, Berlin, é.n.
 • Tolsztoj, Lev: Die Kosaken. Im Schneesturm / Familienglück. Drei Erzählungen. Bei Bruno Cassirer, Berlin, é.n.
 • Tolsztoj, Lev: Flucht und Tod. Bei Bruno Cassirer, Berlin, é.n.
 • Tolsztoj, Lev: Sewastopol. Erzählungen aus den jahren 1852-1855. Bei Bruno Cassirer, Berlin, é.n.
 • Tolsztoj, Lev: Volkserzählungen und Legenden. Bei Bruno Cassirer, Berlin, é.n.
 • Tolsztoj, Lev: Volkserzählungen. Berlin
 • Tompa László: Válogatott versei. Erdélyi Szépmíves Cég, Kolozsvár, 1944
 • Tosztoj, Lev: Kreutzersonate. Erzählungen aus den jahren 1884-1905. Bei Bruno Cassirer, Berlin, é.n. 
 • Toynbee, Arnold J.: Civilization on Trial. Oxford University Press, London, 1949
 • Toynbee, Arnold: A Study of History. Oxford University Press, London, 1961
 • Tömörkény István: Ne engedjük a madarat… S más holmik. Franklin Társulat, Budapest, 1911
 • Turbet-Delof, Guy: Le Jean le Preux d’Alexandre Petoefi. Traduction et commentaire. Presses Universitaires de France, Paris, 1954
 • Twain, Mark: Roughing It. Bernhard Tauchnitz, Leipzig, 1880
 • Twain, Mark: Tom Sawyer Abroad. Bernhard Tauchnitz, Leipzig, 1894
 • Ubell, Hermann: Praxiteles. Die Kunst sorozat, Bard Marquardt et Co. 1902
 • Új Testamentom, azaz: a mi Urunk Jézus Krisztusnak Új Szövetsége. Fordította: Károli Gáspár. Brit és Külföldi Biblia-Társulat, 1873
 • Valéry, Paul: Degas Danse Dessin. Gallimard, Paris, 1938
 • Valéry, Paul: Oeuvres II. Galimard, 1959
 • Valéry, Paul: Változatok. Világkönyvtár. Révai Irodalmi Intézet, Budapest
 • Vigué – Gergely: Que sais-je?  La musique hongroise par J. Vigué et J. Gergely. Presses Universitaires de France.
 • Voltaire filozófiai ábécé. Klasszikus írások. Phőnix, Budapest, 1944
 • Walter von der Vogelweide: Die Gedichte. Julius Bard, Berlin
 • Walter, Emil: Erforschte Welt A. Francke AG. Verlag, Berlin, 1946
 • Wells, H. G.: A nyílt összeesküvés. Pantheon Kiadó, Budapest
 • Wells, Herbert George: Meanwhile. The picture of a Lady. Bernhard Tauchnitz, Leipzig, 1927
 • Wells, Herbert George: The outline of History. Being a Palin History of Life and Mankind. Cassell and Company, LTD, London, New York, Toronto and Melbourne. (első kiadás: 1920)
 • Wiedemann: Altägyptische Sagen und Märchen. Deutsche Verlagsactien Gesellschaft, Leipzig, 1906
 • Wilde, Oscar: De Profundis and The Ballad of Reading Gaol. Bernhard Tauchnitz, 1908
 • Wilde, Oscar: Lady Windermere’s Fan. Bernhard Tauchnitz, Leipzig, 1909
 • Wilde, Oscar: The Happy Prince and other Tales. Bernhard Tauchnitz, Leipzig, 1939
 • Willkie, Wendell: Unteilbare Welt.  Bermann-Fischer Verlag, Stockholm, 1943
 • Wilson, Colin: The Age of Defeat. Victor Gollancz Ltd., London, 1959
 • Wilson, Colin: The Outsider. Victor Gollancz Ltd., London, 1958
 • Windelband, Wilhelm: Lehrbuch der Geschichte der Philosophie. Verlag von J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) Tübingen 1935
 • Wolf, Georg Jacob: Ulrich von Hutten. Die Literatur sorozatban. Bard Marquardt et Co., Berlin, é.n.
 • Woolley, Leonhard: A Forgotten Kingdom. Penguin Books, 1953
 • Woolley, Leonhard: Úr városa és a vízözön. Officina könyvtár 43/54. Officina Kiadó, Budapest, 1943
 • Zweig, Stefan: Baumeister der Welt. Herbert Reichner Verlag, Wien, 1936
 • Zweig, Stefan: Idő és világ. Tanulmányok és előadások gyűjteménye 1904-1940. Athenaeum, Budapest, 1946
 • Zweig, Stefan: Rotterdami Erasmus diadala és bukása. Rózsavölgyi és Társa, Budapest

 

Kapcsolat: lajtha@hagyomanyokhaza.hu Keresett szöveg: