Lajtha László

HÍREK 2014

Előadás Lajtháról a Kedd Délutáni Zenetudomány című sorozatban

2014. december 9-én, kedden 16.30-kor, a Kedd Délutáni Zenetudomány című előadássorozatban (a sorozat szerkesztője és vezetője: Péteri Lóránt) Solymosi Tari Emőke zenetörténész tart előadást Lajtha Lászlóval kapcsolatos újabb kutatási eredményeiről. Az előadás címe: „Tevékenysége károsan hat népi demokráciánkra”. Újabb adatok Lajtha László 1950-es és ’60-as évekbeli francia kapcsolataihoz. Helyszín: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Ligeti György épület (Budapest VI., Wesselényi u. 52.), 18-as terem.

 

További információ:

http://lfze.hu/hu/minden-program/-/program/tevekenysege-karosan-hat-nepi-demokraciankra-ujabb-adatok-lajtha-laszlo-1950-es-es-60-as-evekbeli-francia-kapcsolataihoz-20141209-1630

 

 


A zene és a nagy háború
„...átlőtték a sipkám a fejemen.” Előadás Lajtha László katonai szolgálatáról a Zenetudományi Intézetben

2014. november 27-én, a Zenetudományi Intézetben, az MTA BTK Zenetudományi Intézet „Lendület” 20–21. Századi Magyar Zenei Archívum és Kutatócsoport rendezésében egész napos zenetudományi konferenciát tartottak az I. világháború kitörésének 100. évfordulójára emlékezve, A zene és a nagy háború címmel. A konferencián egy Lajthával kapcsolatos előadás is elhangzott Solymosi Tari Emőkétől, „...átlőtték a sipkám a fejemen.” A négyéves frontszolgálat hatása Lajtha László oeuvre-jére címmel. A vetített képekkel és dokumentumokkal illusztrált előadás legfontosabb forrása a zeneszerző kétszáz, túlnyomórészt kiadatlan és korábban feldolgozatlan „harctéri levele” volt.

 

 


Új Lajtha-CD jelenik meg

Hamarosan megjelenik a Weiner–Szász Kamaraszimfonikusok ötödik önálló hanglemeze. A Budapest Music Center által kiadott új korongon Lajtha három vonószenekari műve (Les Soli, I. és II. Sinfonietta) lesz hallható, Simone Fontanelli, Rohmann Imre és Csaba Péter vezényletével. A Les Soliból soha nem készült korábban hanglemezfelvétel.

 

További információ:

http://www.weiner-szasz.hu/aktualis_HUN.asp

 


Lajtha zenéje az Ars Sacra Fesztiválon

2014. szeptember 26-án, pénteken 19 órakor, az Ars Sacra Fesztiválon, különleges helyszínen, az Irgalmasrend Veli Bej Fürdőjének kávézójában, A lélek szárnyain című program keretében Fülep Márk fuvolaművész Lajtha László Két darab szólófuvolára (Op. 69) című kompozícióját játszotta. A művész ezt a Lajtha-művet már közel félszáz alkalommal adta elő.

 

 

 


Lajtha szóló fuvoladarabja a Kaposfesten

2014. augusztus 18-án 11 órakor, a Kaposfest elnevezésű kamarazenei fesztivál Hungarikumok napja című programjának keretében, a Kassai-völgyben (Kaposmérő) Ittzés Gergely fuvolaművész Lajtha László Két darab szólófuvolára (Op. 69) című kompozícióját adta elő. A hangversenyen Ligeti György, Kodály Zoltán és Weiner Leó egy-egy műve hangzott még el.

 

További információ:

http://www.kaposfest.hu/hu/teljes-program

 

 

Ittzés Gergely fuvolaművész

 


Megemlékező műsor a Katolikus Rádióban Lajtha László születésének 122. évfordulóján

2014. június 30-án 23 óra 30 perckor a Katolikus Rádió Zenei kincsestár című műsorában, Laczó Zoltán Vince szerkesztésében megemlékeztek Lajtha Lászlóról, aki ezen a napon lett volna 122 esztendős. A programban Lajtha koncerttriója (Trio concertant, Op. 10, 1928) hangzott el, valamint részletek a Négy madrigálból.

 

A műsor itt hallgatható meg:

http://katolikusradio.hu/archivum.php?mev=2014&mho=06&mnap=30&mora=23&mperc=30

 

Információk a műsorról:

http://katolikusradio.hu/?m_id=4&m_op=viewmusor&id=343101&ado=1&adonev=bud

 


Lajtha szóló fuvoladarabja Németországban

2014. június 29-én 17 órakor, a Schleswig-Holstein tartománybeli Selent evangélikus templomában megrendezett szólóestjén ifj. Jeney Zoltán fuvolaművész Lajtha szólófuvolára írt Két darabjából (Op. 69) a Vif et gracieux című tételt is eljátszotta.

 


Lajthával kapcsolatos írások az Ujfalussy József emlékére megjelentetett tanulmánykötetben

2014. május 12-én 16.00 órakor, az MTA BTK Zenetudományi Intézet Bartók termében mutatták be a Tanulmányok Ujfalussy József emlékére című kötetet. A több mint 570 oldalas, képmelléklettel és angol nyelvű összefoglalókkal is ellátott tanulmánygyűjtemény szerkesztési munkáját Ujfalussy volt munkatársai, Berlász Melinda és Grabócz Márta végezték, és ők írták az előszót is. A kötetben a tanulmányok mellett (melyek a zenetörténet, zeneelmélet, zeneesztétika, zenepszichológia és zeneszociológiai tárgykörében íródtak) méltatások, emlékezések, nekrológok is olvashatók a Kossuth-díjas zenetudósról. Minthogy Ujfalussy jó barátságban volt Lajtha Lászlóval, és támogatta őt (többek között neki volt köszönhető, hogy Lajtha megalakíthatta népzenegyűjtő csoportját, de abban is fontos szerepe játszott, hogy Lajtha Kossuth-díjat kapott), több írás is foglalkozik a két mester kapcsolatával. Különösen érdekes Berlász Melinda hosszabb életútinterjúja (65–135. oldal), melyben külön fejezet foglalkozik Lajthával „Lajtha László minisztériumi támogatásáról” címmel (105–109. oldal). Solymosi Tari Emőke pedig Lajtha első színpadi műve, a Lysistrata bemutatójáról és sajtófogadtatásáról írt tanulmányát ajánlotta egykori kedves professzora emlékének (323–347. oldal).

 

 


Bogyiszló, Lajtha fontos gyűjtőhelye „Tiszta forrás település” címet kapott

2014. április 1-jén (Vikár Béla születésnapján) a Zenetudományi Intézet Bartók termében emléktábla-átadásra került sor. A Magyar Művészeti Akadémia Népművészeti Tagozata és az MTA BTK Zenetudományi Intézet együttműködésében megvalósuló „Tiszta forrás település” program keretében „Tiszta forrás település” címet kapott Bogyiszló is, ahol Lajtha László 1922-ben végzett fontos gyűjtéseket. (Lásd a Népzenei Monográfiák VII. kötetét. Lajtha László: Bogyiszlói gyűjtés 1922. Szerkesztette: Sebő Ferenc. Budapest: Hagyományok Háza, 2006.)

 

A címmel emléktábla és DVD is jár (utóbbi a Zenetudományi Intézet és a Néprajzi Múzeum népzenei gyűjteményében őrzött, az adott településről gyűjtött, tudományosan ellenőrzött és válogatott dallamok felvételeit valamint a hozzájuk tartozó dokumentációt tartalmazza). Az emléktábla felirata:
„Tiszta forrás település” / Itt gyűjtött népdalokat 1922-ben / Lajtha László / zeneszerző és népdalkutató / Magyar Művészeti Akadémia / MTA BTK Zenetudományi Intézet / 2014

 

További információk és fotók:

http://www.zti.hu/tisztaforras

http://www.parlando.hu/2014/2014-3/Hirek/Tisztaforras.htm

http://www.bogyiszlo.hu/c-kultura-hagyomanyorzes.htm

 

 

Tóth István, Bogyiszló polgármestere átveszi az emléktáblát.
Balra Fekete György, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke,
jobbra Kemecsi Lajos, a Néprajzi Múzeum főigazgatója

 


Lajtha gordonka-zongora szonátája
A magyar kortárs kamarazene gyöngyszemei című sorozatban

2014. március 17-én, hétfőn 19.30-kor, a Nádor teremben Lajtha László Op. 17-es szonátáját is előadta Szabó Péter gordonkaművész és Kollár Zsuzsa zongoraművész. A Liszt Ferenc és... című hangversenyt A magyar kortárs kamarazene gyöngyszemei elnevezésű, négy előadásból álló sorozat keretében hallgathatták meg az érdeklődők.

 

 


A népzene és a műzene kapcsolata
Bartók–Lajtha–Farkas-hangverseny Lausanne-ban

2014. március 7-én, pénteken 19.00 órakor, Lausanne-ban, a Paderewski teremben Sources (Források) címmel adott hangversenyt a svájci Dohnányi vonósnégyes (Stuller Gyula, Nancy Benda, Yukari Shimanuki, Niall Brown) és a Muzsikás együttes (Sipos Mihály, Porteleki László, Éri Péter, Hamar Dániel). A műsorban Bartók Béla (IV. vonósnégyes, részletek a 44 hegedűduóból, Román népi táncok), Lajtha László (részletek a X. vonósnégyesből) és Farkas Ferenc (Hat magyar népdal) művei hangzottak el. A svájci közönség a Muzsikás együttesnek köszönhetően a felhangzó kompozíciók népi gyökereivel, valamint néhány jellegzetes népi hangszerrel is megismerkedhetett. A hangverseny többek között az alábbi kérdésekre kívánt választ adni: Hogyan segítette az archaikus népzene a XX. századi magyar zeneszerzőket egy új zenei stílus megtalálásában? Hogyan szól autentikus előadásban a forrásként szolgáló zenei anyag, és hogyan változik meg a műzenében? Hogyan befolyásolhatja a műzene előadásmódját a népi előadói gyakorlat ismerete? (Az eseményre a 2011. november 4-én azonos programmal megtartott hangverseny óriási sikere miatt került sor újra.)

 

 

A svájci Dohnányi vonósnégyes

 


Lajtha X. vonósnégyese a Budapesti Fesztiválzenekar
Vasárnapi kamarazene sorozatában

2014. február 23-án, vasárnap 17 órakor, a Budapesti Fesztiválzenekar próbatermében (1034 Budapest, Selmeci u. 14–16.) Lajtha László 1953-ban komponált X. vonósnégyese (Op. 58, a mű alcíme: Erdélyi szvit három részben) is elhangzik a Vasárnapi kamarazene című sorozatban. Az előadók a Fesztiválzenekar művészei: Kádár István és Gulyás Emese (hegedű), Gálfi Csaba (brácsa), Kousay Mahdi (cselló).

 

További részletek a Fesztiválzenekar honlapján:

http://www.bfz.hu/events/event-20140223-1700

 


Lajtha-program az Idegenvezetők Világnapján

2014. február 20. és 23. között rendezték meg az Idegenvezetők Világnapját. A program keretében budapesti idegenvezetők mutatták be a főváros nevezetességeit és történelmi értékeit. Február 23-ára, vasárnapra (12 óra 15 perckor induló séta) egy olyan programot is meghirdettek, amelynek keretében az érdeklődők a Budai Vigadóban, azaz a Hagyományok Háza székhelyén, és az Erdődy-palotában, azaz az MTA BTK Zenetudományi Intézet székhelyén is jártak, és Lajtha László munkásságával is jobban megismerkedhettek.

 


Szabó Péter gordonkaművész és Alpár Tibor zenei rendező
kapta a Lajtha László-díjat 2014-ben

2014. január 16-án, csütörtökön 18.00 órakor, a Magyar Rádió Márványtermében Lajtha-hangversenyt tartottak, amelyen a VII. és a X. vonósnégyes hangzott el Kádár István és Gulyás Emese (hegedű), Máté Győző (brácsa), valamint Varga István (cselló) előadásában. Ekkor került sor a 2014. évi Lajtha László-díjak átadására is. A Lajtha László Alapítvány díját idén Szabó Péter gordonkaművésznek ítélték a zeneszerző műveinek magas színvonalú tolmácsolásáért. A művész vidéki hanglemezfelvétele miatt a díjat felesége, Lénárt Ágota vette át Gyurkó Csillától, aki dr. Lajtha Ildikó 2013. októberi halála óta testvérével, Gyurkó Tündével a hagyatékot gondozza. A Magyar Rádió Lajtha-díját Alpár Tibor zenei rendezőnek Jónás István, a Magyar Rádió Nonprofit Zrt. vezérigazgatója adta át. A Bartók Rádió műsorában január 25-én, szombaton 18.00 órától lehet meghallgatni a koncertet.

 

 

Jónás István, a Magyar Rádió Nonprofit Zrt. vezérigazgatója,
Gyurkó Tünde és Gyurkó Csilla, a Lajtha-hagyaték gondozói,
Alpár Tibor zenei rendező és Lénárt Ágota,
a díjazott Szabó Péter gordonkaművész felesége (Fotó: STE)

 


 

2022    |    2021    |    2020    |    2019    |    2018    |    2017    |    2016    |    2015    |    2014    |    2013    |    2012    |    2011    |    2010

Kapcsolat: lajtha@hagyomanyokhaza.hu Keresett szöveg: